KOMBO Energy - Portefeuille Duurzame Energiesystemen

KOMBO Energy - Portefeuille Duurzame Energiesystemen
Einddatum: 17 januari 2019 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €400.000 voor de gedeeltelijke financiering van een operationele portefeuille duurzame energiesytemen is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder KOMBO Energy V.O.F. met dit resultaat.

Geboden rente 4,50%
Streefbedrag € 400.000
Geïnvesteerd bedrag € 400.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €400.000 voor de gedeeltelijke financiering van een operationele portefeuille duurzame energiesystemen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder KOMBO Energy V.O.F. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
KOMBO Energy V.OF. geeft een senior obligatielening uit gedekt door door de maandelijks inkomsten uit levering van warmte, koude, warm water en  zonne-energie aan de 62 aangesloten appartementen. De obligatielening is verbonden aan de financiering van de exploitatie van een portefeuille duurzame energiesystemen bestaande uit twee WKO-installaties en twee Zonnestroomsystemen.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: KOMBO Energy V.O.F.
Hoofdsom:     €400.000
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties:     400
Kenmerk lening: Seniore positie (géén achterstelling)
Ingangsdatum: 21 december 2018
Rente: 4,5% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 31 maart 2019
Transactiekosten: Geen
Effectief rendement: 4,5%
Looptijd: 60 maanden (5 jaar)
Aflossing: Gedeeltelijk gedurende de looptijd, het resterend deel van de hoofdsom wordt ineens aan het einde van de looptijd afgelost.

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerstvolgende rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 31 september 2021.
  • Op 31 juni 2021 is de tiende rente- en aflossingsbetaling overgemaakt aan obligatiehouders.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

KOMBO Energy V.O.F.
Portefeuille Twee WKO- en twee zonnestroomsystemen
Status: Operationeel
Voorwaarden voor uitgifte: dat minimaal €325.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@kombo-energy.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.