Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren.nl

Inleiding

De Stichting Belangenbehartiging Duurzaaminvesteren, KvK 69337772 Apollolaan 151 1077AR te Amsterdam is een initiatief van DuurzaamInvesteren.nl. Ze is opgericht ten behoeve van de beleggers die via DuurzaamInvesteren.nl een investering hebben gedaan in een duurzaam project.

De stichting heeft als doel het behartigen van de belangen van investeerders in financieringen (zijnde obligatieleningen of soortgelijke financieringen), die aan de stichting opdracht hebben gegeven om, in geval van een bestaand of dreigend betalingsgeschil met de uitgevende instelling van een betreffende financiering, namens de investeerders op te treden en het collectieve belang van investeerders jegens de betreffende uitgevende instelling te behartigen.

Bij dit laatste kan gedacht worden aan het uitwinnen van zekerheden die aan de investeerder zijn gegeven en welke deze (voorwaardelijk) eerder heeft overgedragen aan de stichting of op andere wijze aan de stichting zijn erkend. Maar ook verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband kunnen houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Belangenbehartiging

Om in het geval van een bestaand of dreigend betalingsgeschil de belangen van investeerders effectief te kunnen behartigen, dient de stichting een juridische basis te hebben om op te kunnen treden.

Soms is deze juridische basis er bij voorbaat, wanneer de stichting een eigen vordering (een zogenaamde parallelle vordering) en bijbehorend zekerheidsrecht houdt. In andere gevallen kan de juridische basis gecreëerd worden, middels een opdracht van investeerders aan de stichting om hun belangen te behartigen en het aanvaarden van deze opdracht door de stichting.

Wanneer de juridische basis er is kan de stichting daadwerkelijk optreden. Hoe dat optreden er uitziet verschilt per situatie en kan variëren van het leggen van contact met de betreffende uitgevende instelling, of het inwinnen van informatie en juridisch advies en het daarover verslag uitbrengen aan de betrokken investeerders, tot aan het overgaan tot uitwinning van zekerheden.

Als hoofdspelregel vraagt de stichting zoveel mogelijk eerst de goedkeuring van investeerders voordat ze stappen neemt, tenzij de aard van de handeling dat niet vereist (denk aan het inwinnen van advies van een juridisch expert) of wanneer de situatie onmiddellijk optreden van de stichting vereist.

 

Stel uw vraag

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen die een beeld geven van de stichting en haar werking. Deze zullen van tijd tot tijd aangevuld worden, op basis van additionele vragen die wij krijgen. Dus mocht u aanvullende vragen hebben, neem dan per e-mail contact op met de stichting.

Statuten van de stichting

Hieronder kunt u de statuten van de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren downloaden.

PDFdocument Statuten stichting

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.