Risico's

Waarom een pagina over risico's?
Beleggen in duurzame energieprojecten is voor veel particuliere beleggers een nieuwe tak van sport. DuurzaamInvesteren.nl vindt het belangrijk dat u alle gelegenheid krijgt om u in alle rust te oriënteren.

Om u goed op weg te helpen bieden wij u onderstaand een samenvatting aan van de meest voorkomende risico’s die u tegen kunt komen bij investeringen in duurzame energieprojecten.

Uiteraard is elk project anders en daarom gaat elk project op DuurzaamInvesteren.nl ook nog eens vergezeld van een uitgebreid informatiememorandum waarin de betreffende aanbieding, het project en de mogelijke risico’s van een investering worden toegelicht.

Zoals u ziet vinden wij het belangrijk om u goed te informeren.
Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op!

Investeren in duurzame energie is 'big business'
Investeringen in duurzame energieprojecten worden doorgaans gekenmerkt door een gematigd risicoprofiel en een hoge voorspelbaarheid van kasstromen. Deze eigenschappen maken duurzame energieprojecten geliefd bij institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en infrastructuurfondsen. Ter illustratie: in 2016 is er wereldwijd $1.7 biljoen in de ontwikkeling van duurzame energieprojecten geïnvesteerd. (Bron: UNEP)

Beheers de risico's, het begint met de basis
Beleggen, ook in duurzame energieprojecten, gaat altijd gepaard met risico’s waar u als investeerder op moet letten.
Onthoud daarom onderstaande spelregels:
  1. Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden.
  2. Spreid uw investeringen om de risico's te verkleinen.
  3. Investeer nooit geld dat u niet kunt missen.*
* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

Potentiële risico's bij duurzame energieprojecten
Op DuurzaamInvesteren.nl zult u geen projecten aantreffen met een hoog ontwikkel- of financieringsrisico waardoor projecten vroegtijdig kunnen worden afgeblazen. DuurzaamInvesteren.nl is van mening dat deze hoge risico’s enkel acceptabel zijn voor professionele projectontwikkelaars die hiervoor de kennis hebben, maar niet voor particuliere beleggers.

Aanbiedingen op DuurzaamInvesteren.nl zijn verbonden aan duurzame energieprojecten die zich in de bouw- of operationele fase bevinden. Onderstaand treft u een samenvatting van de risico's die u zou kunnen tegenkomen.Additionele informatie van DuurzaamInvesteren.nl
DuurzaamInvesteren.nl biedt geen advies of oordeel aan over de aanbiedingen op het platform.
De eigenaar van het project is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem geplaatste aanbieding en voor de naleving van uit de investeringsovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Algemene voorwaarden.

Download

Hieronder vindt u een pdf-versie van de risico's bij het investeren in duurzame energieprojecten. Deze kunt u downloaden en opslaan.

PDFdocument  Risico's

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.