Zonneveld Dassenberg
Zonneveld Dassenberg

Zonneveld Dassenberg B.V..

Zonneveld Dassenberg

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €300.000 verbonden aan de realisatie van het Zonneveld is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonneveld Dassenberg B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€300.000
Streefbedrag
€300.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
180 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
dinsdag 10 mei 2022 om 0:00
Zonneveld Dassenberg B.V..

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €300.000 verbonden aan de realisatie van het Zonneveld is succesvol gefinancierd.  
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonneveld Dassenberg B.V. met dit resultaat. 

 

Samenvatting
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Zonneveld Dassenberg B.V.
Hoofdsom: €300.000
Nominale waarde: €500 per obligatie 
Kenmerken: Achtergesteld aan de projectfinanciering
Rentevergoeding: 5,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Op jaarbasis, telkens op de rentedatum
Ingangsdatum: 20 mei 2022
Looptijd: 15 jaar vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd op basis van een annuïtair schema

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan zonnevelddassenberg@odura.nl
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

© Copyright 2022 Zonneveld Dassenberg B.V.., de uitgevende instelling van de obligatielening