Zonnepark Hee (fase 2)
Zonnepark Hee (fase 2)

Zonnepark Hee Fase 2 B.V.

Zonnepark Hee (fase 2)

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €246.000 voor de financiering van de bouw en exploitatie van Zonnepark Hee 2 op Terschelling.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonnepark Hee Fase 2 B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€246.000
Streefbedrag
€246.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
3,00%
Looptijd
180 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
donderdag 21 januari 2021 om 0:00
Zonnepark Hee Fase 2 B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €246.000 voor de financiering van de bouw en exploitatie van Zonnepark Hee 2 op Terschelling .  DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonnepark Hee Fase 2 B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project 
Zonnepark Hee B.V. geeft een senior obligatielening uit gedekt gedekt door de maandelijkse inkomsten uit hoofde van de verkoop van de opgewekte zonne-energie en inkomsten uit de SDE+ subsidie. De obligatielening is verbonden aan de bouw en exploitatie van Zonnepark Hee 2 door Zonnepark Hee Fase 2 B.V..

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Zonnepark Hee Fase 2 B.V.
Omvang: €246.000
Nominale waarde: €300 per obligatie
Aantal obligaties: 820
Kenmerk lening: Senior obligatielening. (geen achterstelling)
Ingangsdatum  1 januari 2021
Rente: 3,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Voor het eerst te betalen op 30 juni 2022
Transactiekosten: Eénmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom (€3 per obligatie) voor leden van Terschelling Energie Coöperatie. Eénmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom (€9 per obligatie) voor niet-leden.
Effectief rendement: 2,9% (leden) / 2,6% (niet-leden) gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 180 maanden (15 jaar)
Aflossing: Jaarlijks, telkens op de rentedatum, zijnde 30 juni, voor het eerst in 2022 op basis van een annuïtair schema per jaar

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerstvolgende rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 30 juli 2022
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.
     

Heeft u vragen?

 

 

© Copyright 2021 Zonnepark Hee Fase 2 B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening