Zonnepark Hee
Zonnepark Hee

Zonnepark Hee B.V.

Zonnepark Hee

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €180.000 voor de realisatie van het zonnepark op Terschelling is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonnepark Hee B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€180.000
Streefbedrag
€180.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
4,00%
Looptijd
180 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
vrijdag 15 december 2017 om 0:00
 Zonnepark Hee B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €180.000 voor de realisatie van het zonnepark op Terschelling is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonnepark Hee B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Zonnepark Hee B.V. geeft een senior obligatielening uit gedekt gedekt door de maandelijkse inkomsten uit hoofde van de verkoop van de opgewekte zonne-energie, de bijbehorende Garanties van Oorsprong en inkomsten uit de SDE+ subsidie. De obligatielening is verbonden aan de bouw en exploitatie van Zonnepark Hee door Zonnepark Hee B.V..

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Zonnepark Hee B.V.
Hoofdsom: €180.000
Nominale waarde: €300 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerken: Senior positie pari passu met de senior lening van het FSFE. Geen achterstelling.
Ingangsdatum: 1 januari 2018
Rentevergoeding: 4,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks, telkens op de rentedatum, zijnde 1 januari
Looptijd: 15 jaar vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd op basis van een annuïtair schema
Transactiekosten: Eénmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom (€3 per obligatie)
Effectief rendement: 3,9% rekening houdend met transactiekosten

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerstvolgende rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 1 januari 2022.
  • Op 1 januari 2021 is de derde rente- en aflossingsbetaling overgemaakt aan obligatiehouders.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

© Copyright 2017 Zonnepark Hee B.V. , de uitgevende instelling van de obligatielening