Zonnepark Exloo
Zonnepark Exloo

FP LUX REIO PV NETHERLANDS EXLOO B.V.

Zonnepark Exloo

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €1.000.000 verbonden aan het operationele zonnepark Exloo is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder FP Lux REIO PV Netherlands Exloo B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€1.000.000
Streefbedrag
€1.000.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
4,50%
Looptijd
82 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
maandag 28 maart 2022 om 0:00
FP LUX REIO PV NETHERLANDS EXLOO B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten

De beoogde €1.000.000 verbonden aan het operationele zonnepark Exloo. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder FP Lux REIO PV Netherlands Exloo B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project 

FP Lux REIO PV Netherlands Exloo B.V. (de uitgevende instelling) geeft achtergestelde obligaties met een looptijd van ca. 6 jaar en 10 maanden uit. 

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: FP Lux REIO PV Netherlands Exloo B.V.
Hoofdsom: €1.000.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Ingangsdatum: 15 maart 2022
Rente: 4,5% op jaarbasis
Transactiekosten: Geen
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: Ca. 6 jaar en 10 maanden
Aflossing: Lineair
Zekerheden: Geen

 

Updates

  • Een overzicht van de rente- en/of aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

Deze kunt u rechtstreeks stellen aan het management van de Uitgevende Instelling via Zonnepark Exloo
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl

© Copyright 2022 FP LUX REIO PV NETHERLANDS EXLOO B.V. , de uitgevende instelling van de obligatielening