Zelfstroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV3)
Zelfstroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV3)

Zelfstroom SPV 3 B.V.

Zelfstroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV3)

Dit project is geheel afgelost
Investeerders financierden de beoogde €200.000 voor aankoop en exploitatie van de Zonnestroomsystemen.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert alle investeerders en de aanbieder Zelfstroom SPV 3 B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€200.000
Streefbedrag
€200.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
6,00%
Looptijd
120 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
-
Inschrijving sloot op
donderdag 31 december 2015 om 0:00
Zelfstroom SPV 3 B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is geheel afgelost.
Investeerders financierden de beoogde €200.000 voor aankoop en exploitatie van de Zonnestroomsystemen.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert alle investeerders en de aanbieder Zelfstroom SPV 3 B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van de portefeuille zonnestroomsystemen
Zelfstroom SPV 3 B.V. exploiteert een portefeuille van 52 operationele zonnestroomsystemen. De systemen zijn geinstalleerd bij particuliere woningbezitters die de systemen voor een periode van 10 jaar hebben gehuurd. De besparing op de energienota is vaak hoger dan de huursom waardoor huurders er direct op vooruitgaan. De ontvangen huurinkomsten worden gebruikt door de Uitgevende Instelling om de verplichtingen aan Obligatiehouders en een commerciele marge te dekken.

 

Kenmerken van de Obligatielening

Uitgevende instelling:       Zelfstroom SPV 3 B.V.
Hoofdsom:     €200.000
Nominale waarde:     €500 per obligatie
Aantal Obligaties:     400
Kenmerk lening: Seniore obligatielening, geen achterstelling
Ingangsdatum: 1 december 2015
Rente: 6,0% per jaar, voor het eerst te betalen op 1 december 2016
Effectief rendement: 3,7% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten en vervroegde aflossing
Looptijd: 120 maanden (10 jaar)
Aflossing: Jaarlijks, gedurende de looptijd op annuïtaire basis
Zekerheden Obligatielening: Pandrechten op o.a. activa en huurcontracten

 

Laatste update (22 september 2021)

  • Zelfstroom heeft deze lening, samen met leningen uit andere SPV’s (1 t/m 10), geherfinancierd met een bancaire projectfinanciering van Triodos.
  • Op 3 april 2018 is daarom de obligatielening vervroegd afgelost. Op deze datum is de rente vanaf de meest recente rentebetaling tot 3 april 2018, en het openstaande bedrag van de lening aan investeerders overgemaakt.
    Investeerders hebben op 20 maart 2018 hierover bericht gehad van de uitgevende instelling.
  • Op 1 december 2017 is de tweede rente- en aflossingsbetaling overgemaakt aan Obligatiehouders.
  • De beoogde 52 zonnestroomsystemen zijn in goede orde geïnstalleerd en worden geëxploiteerd.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?

 

© Copyright 2015 Zelfstroom SPV 3 B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening