Wocozon TESIS - Werkkapitaal financiering
Wocozon TESIS - Werkkapitaal financiering

Wocozon TESIS B.V.

Wocozon TESIS - Werkkapitaal financiering

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €3.489.000 voor de herfinanciering van het werkkapitaal van Wocozon TESIS B.V. is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Wocozon TESIS B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€3.489.000
Streefbedrag
€3.489.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
maandag 5 april 2021 om 0:00
Wocozon TESIS B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €3.489.000 voor de herfinanciering van het werkkapitaal van Wocozon TESIS B.V. is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Wocozon TESIS B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Wocozon TESIS B.V. geeft een senior obligatielening ter financiering van haar werkkapitaal. Het werkkapitaal wordt gebruikt voor het voorfinancieren van de aankoop van (componenten voor) zonnestroomsystemen en het onderhanden werk. Ter zekerheid van hun investering krijgen investeerders een eerste recht van pand op de werkvoorraad en de vorderingen van Trading Energy Solutions in Sustainability B.V. en een garantie van de uiteindelijke moedermaatschappij Wocozon B.V. 

  

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Wocozon TESIS B.V.
Omvang: €3.489.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Aantal obligaties: 3.489
Kenmerk lening: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Ingangsdatum: 16 maart 2021
Rente:

5,0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie.
Voor het eerst te betalen op 16 juni 2021

Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 4,3% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 36 maanden (3 jaar)
Aflossing: Gedeeltelijk (20%) gedurende de looptijd, het resterende nog uitstaande bedrag (80%) in een keer aan het einde van de looptijd

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De derde betaling staat gepland voor 16 december 2021.
  • Op 16 september 2021 is de tweede betaling overgemaakt aan obligatiehouders.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

© Copyright 2021 Wocozon TESIS B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening