WOAB Gelderland B.V. - Verduurzaming Woonhuizen
WOAB Gelderland B.V. - Verduurzaming Woonhuizen

WOAB Gelderland B.V.

WOAB Gelderland B.V. - Verduurzaming Woonhuizen

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €200.000 verbonden aan het verduurzamen van 30 particuliere woningen in Gelderland is succesvol gefinancierd. 
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder WOAB Gelderland B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€200.000
Streefbedrag
€200.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
4,00%
Looptijd
120 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
zaterdag 23 januari 2021 om 0:00
WOAB Gelderland B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €200.000 verbonden aan het verduurzamen van 30 particuliere woningen in Gelderland is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder WOAB Gelderland B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project 
WOAB Gelderland B.V. geeft een senior obligatielening uit gedekt door de inkomsten uit de woningsabonnementen. De obligatielening is verbonden aan het verduurzamen van 30 bestaande particuliere woningen in Gelderland.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: WOAB Gelderland B.V.
Omvang: €200.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (nominale waarde)
Aantal obligaties: 200
Kenmerk lening: Senior obligatielening (geen achterstelling)
Ingangsdatum: 10 januari 2021
Rente:

4.0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie; 
Voor het eerst te betalen op 10 januari 2022 

Transactiekosten: Eenmalig 2,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 3,4% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 120 maanden (10 jaar)
Aflossing:

Gedurende de Looptijd wordt jaarlijks een deel van de obligatielening afgelost, in totaal ca. 70% (ca. €700 per obligatie met een nominale waarde van €1.000) wordt in jaarlijkse delen afgelost.

Het resterende deel van de obligatieleningwordt in een keer afgelost op de Aflossingsdatum middels een herfinanciering van de obligatielening.

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerste rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 10 januari 2022.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

© Copyright 2021 WOAB Gelderland B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening