Windpark Binnenhaven - Toegewezen
Windpark Binnenhaven - Toegewezen

Windpark Binnehaven - Toegewezen

Windpark Binnenhaven - Toegewezen

Dit project is succesvol gesloten
De €1.498.500 verbonden aan de herfinanciering van een deel van de investeringskosten in Windpark Binnenhaven is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Windpark Cluster B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€1.498.500
Streefbedrag
€1.498.500
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
4,51%
Looptijd
126 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
maandag 30 mei 2022 om 0:00
Windpark Binnehaven - Toegewezen

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten

De €1.498.500 verbonden aan de herfinanciering van een deel van de investeringskosten in Windpark Binnenhaven is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Windpark Cluster B.V. met dit resultaat.


Beschrijving van het project

Windpark Cluster B.V. (de uitgevende instelling) geeft een achtergestelde obligatielening met een looptijd van ca. 10 jaar en 6 maanden uit ter hoogte van €1.498.500 met een rente van 4,5% op jaarbasis. Omwonenden die vallen binnen de 1e kring hebben recht op een bonusrente van 0,5% voor een totale rente van 5,0% op jaarbasis.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Windpark Cluster B.V.
Omvang: €1.498.500
Nominale waarde: €500 per obligatie
Rangorde: Achtergesteld aan de projectfinanciering
Rentevergoeding:

4,5% op jaarbasis.

Omwonenden die vallen binnen de 1e kring hebben recht op een bonusrente van 0,5% voor een totale rente van 5,0% op jaarbasis.

Rentebetaling: Jaarlijks telkens achteraf op de rente- en aflossingsdatum
Ingangsdatum: 6 januari 2022
Looptijd: ca. 10 jaar en 6 maanden
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd geheel volgens een annuïtair schema afgelost

 

Updates

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?

Deze kunt u rechtstreeks stellen aan het management van de Uitgevende Instelling via participatie@e-connection.nl
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl

© Copyright 2022 Windpark Binnehaven - Toegewezen, de uitgevende instelling van de obligatielening