Vidras Technology B.V. - Vidras Biowaste Energy Agriport installatie
Vidras Technology B.V. - Vidras Biowaste Energy Agriport installatie

Vidras Technology B.V.

Vidras Technology B.V. - Vidras Biowaste Energy Agriport installatie

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €2.250.000 verbonden aan de financiering van een deel van de bouwkosten van de Vidras Biowaste Energy Agriport Installatie is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Vidras Technology B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€2.250.000
Streefbedrag
€2.250.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
7,00%
Looptijd
0 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
maandag 16 mei 2022 om 0:00
Vidras Technology B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €2.250.000 verbonden aan de financiering van een deel van de bouwkosten van de Vidras Biowaste Energy Agriport Installatie is succesvol gefinancierd. 
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Vidras Technology B.V. met dit resultaat.

 

Samenvatting
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Vidras Technology B.V.
Omvang: €2.250.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Rangorde:
  • Achtergesteld aan de projectfinanciering
  • Pari passu (gelijke rang) met de achtergestelde lening verstrekt door het Nationaal Groenfonds
  • Senior (preferent aan) het eigen vermogen van de aandeelhouders van de uitgevende instelling
Ingansdatum: 24 april 2022
Rentevergoeding: 7,0% op jaarbasis, de te betalen rente wordt halfjaarlijks vastgesteld op de rente- en aflossingsdatum.
Rentebetaling: De op de rente- en aflossingsdatum vastgestelde rente wordt betaald omstreeks 31 mei en 30 september van ieder jaar, voor het eerst op 30 september 2022.
Looptijd: Ca. zeven jaar en een maand vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Met uitzondering van de eerste anderhalf jaar van de looptijd zal samen met de rentebetaling een aflossing worden gedaan. De obligatielening wordt gedurende de looptijd geheel afgelost.
Zekerheden: Gedeelde 2e zekerheidsrechten op een gedeelte van het terrein, de installaties en de opstallen van de uitgevende instelling
Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Updates

  • Belangrijke update (17 november 2022): Een belangrijke toeleverancier van Vidras is recent failliet gegaan. Dit betekent voor Vidras dat ze haar project en financieringsstructuur aan het herzien is. Hiervoor is ook medewerking van andere financiers nodig. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend. Voor een nadere uitleg verwijzen we naar eerder verschenen nieuwsbrieven naar de obligatiehouders. Aanvullende toelichting is terug te vinden voor obligatiehouders in het cliëntportaal;
  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum.

 

Heeft u vragen? 

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan info@vidrasgroup.com
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl

© Copyright 2022 Vidras Technology B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening