UPC Renewables - Masaya Solar zonnepark
UPC Renewables - Masaya Solar zonnepark

UPC Renewables Financiering Nederland 2 B.V.

UPC Renewables - Masaya Solar zonnepark

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €3.000.000 is verbonden aan een deel van de investeringskosten waarmee het Masaya Solar project wordt gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder UPC Renewables Financiering Nederland 2 B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€3.000.000
Streefbedrag
€3.000.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
5,50%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
maandag 28 februari 2022 om 0:00
UPC Renewables Financiering Nederland 2 B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten

De beoogde €3.000.000 is verbonden aan een deel van de investeringskosten waarmee het Masaya Solar project wordt gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder UPC Renewables Financiering Nederland 2 B.V. met dit resultaat.


Beschrijving van het project 

Ter financiering van de investeringskosten geeft de uitgevende instelling een obligatielening uit ter hoogte van €3.000.000 met een rente van 5,5% op jaarbasis en een looptijd 3 jaar. 


Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: UPC Renewables Financiering Nederland 2 B.V.
Hoofdsom: €3.000.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Aantal obligaties:  3.000
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 5,5% op jaarbasis. Voor het eerst te betalen op 18 augustus 2022
Rentebetaling: Halfjaarlijks
Looptijd: 3 jaar
Aflossing: Geheel in een keer aan het einde van de looptijd
Transactiekosten: Eenmalig 1,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijvingUpdates

  • Een overzicht van de rente- en/of aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.


Heeft u vragen?

Deze kunt u rechtstreeks stellen aan het management van de Uitgevende Instelling via obligatie@upcrenewables.com
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl

© Copyright 2022 UPC Renewables Financiering Nederland 2 B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening