Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw - Samen voor Grond II
Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw - Samen voor Grond II

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw - Samen voor Grond II

Dit project is succesvol gesloten.
Het opgehaalde bedrag van €2.831.000 wat zal dienen voor het aankopen van nieuwe grond ten behoeve van vijf concrete objecten is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€2.831.000
Streefbedrag
€2.831.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
1,30%
Looptijd
180 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
maandag 28 februari 2022 om 0:00
Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten.

Het opgehaalde bedrag van €2.831.000 wat zal dienen voor het aankopen van nieuwe grond ten behoeve van vijf concrete objecten is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project

Voor de financiering van de aankoop van nieuwe gronden ten behoeve van vijf concrete initiatieven die passen bij de natuurvriendelijke landbouw van nieuwe voedselinitiatieven die voldoen aan de doelstelling van Aardpeer, geeft Stichting Grondbeheer een 1,3% obligatielening uit met een looptijd van 15 jaar.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligaties

Uitgevende instelling: Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw
Omvang: €2.831.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (nominale waarde)
Rangorde: Seniore positie, de obligaties zijn niet achtergesteld aan een andere financiering
Rentevergoeding: 1,3% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: Vijftien (15) jaar vanaf de ingangsdatum
Ingangsdatum 1 april 2022
Aflossing: De obligaties zullen aan het einde van de looptijd in een keer worden afgelost
Zekerheden: Eerste pandrecht op de inkomsten (vorderingen) uit de verpachting van de grond aan boerenbedrijven die natuurinclusieve landbouw realiseren
Transactiekosten: Eenmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Updates

  • Een overzicht van de rente- en/of aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

U kan uw vraag rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling via info@bdgrondbeheer.nl
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl

© Copyright 2022 Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw, de uitgevende instelling van de obligatielening