Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw - Obligatielening 10 jaar
Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw - Obligatielening 10 jaar

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw - Obligatielening 10 jaar

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €4.330.000 verbonden aan Stichting BD Grondbeheer is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€4.330.000
Streefbedrag
€4.330.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
1,20%
Looptijd
120 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
vrijdag 7 mei 2021 om 0:00
Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €4.330.000 verbonden aan Stichting BD Grondbeheer is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw met dit resultaat.

 

Over Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw

"Landbouwgrond in goede handen over de jaren heen"

Dat is waar de uitgevende instelling, Stichting Biologisch Dynamische Landbouw gevestigd te Driebergen, voor staat. De Stichting is meer dan 40 jaar geleden opgericht om landbouwgrond te verwerven en deze eeuwigdurend in eigendom te houden en duurzaam te verpachten aan nieuwe voedselinitiatieven en boerenbedrijven die (de omschakeling naar) biologisch dynamische, biologische of natuurinclusieve kringlooplandbouw realiseren. 

Met de opbrengst van de obligaties kan de Stichting nieuwe gronden aankopen. Met nieuwe aankopen van landbouwgrond  kan de Stichting de transitie naar een op lange termijn volhoudbaar landbouw- en voedselsysteem in Nederland vergroten en versnellen.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw
Omvang: Maximaal €4.330.000. 
Nominale waarde: €500 per obligatie (nominale waarde)
Aantal obligaties: 4.330
Kemnerk lening: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Ingangsdatum: 1 juni 2021
Rente: 1,2% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Voor het eerst te betalen op 1 september 2021
Transactiekosten: Geen.
Effectief rendement: 1,2% op jaarbasis
Looptijd: Tien (10) jaar vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De obligaties zullen aan het einde van de looptijd in een keer worden afgelost
Zekerheden: Eerste pandrecht op de inkomsten (vorderingen) uit de verpachting van de grond aan boerenbedrijven die natuurinclusieve landbouw realiseren.

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De tweede rentebetaling staat gepland voor 1 december 2021.
  • Op 1 september 2021 is de eerste rentebetaling overgemaakt aan obligatiehouders.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

(c) Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw, de uitgevende instelling van de obligaties

© Copyright 2021 Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw, de uitgevende instelling van de obligatielening