Sportstroom - Zonnestroomproject Reeweghal
Sportstroom - Zonnestroomproject Reeweghal

Sportstroom Projecten B.V.

Sportstroom - Zonnestroomproject Reeweghal

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €200.000 voor de financiering van een deel van de bouwkosten en de exploitatie van het zonnestroomproject is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sportstroom Projecten B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€200.000
Streefbedrag
€200.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
2,50%
Looptijd
120 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
dinsdag 30 juni 2020 om 0:00
Sportstroom Projecten B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten

De beoogde €200.000 voor de financiering van een deel van de bouwkosten en de exploitatie van het zonnestroomproject is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sportstroom Projecten B.V. met dit resultaat. 

 

Beschrijving van het project

Sportstroom Projecten B.V. geeft een senior obligatielening uit gedekt door inkomsten uit SDE+ subsidie en de verkoop van de opgewekte elektriciteit en bijbehorende Garanties van Oorsprong aan energiebedrijf Greenchoice. 

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Sportstroom Projecten B.V.
Omvang: Maximaal €200.000
Nominale waarde: €500 per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Rentevergoeding: 2,5% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks 
Ingangsdatum 22 juni 2020
Looptijd: Tien (10) jaar vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Jaarlijks gedurende de looptijd.
Zekerheden: Eerste zekerheidsrecht op de aandelen, activa, en rechten van de uitgevende instelling
Transactiekosten: Eénmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom (€5 per obligatie)

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De tweede rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 22 juni 2022.
  • De eerste rente- en aflossingsbetaling heeft plaatsgevonden op 22 juni 2021.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.
  •  

Heeft u vragen?

 

 

© Copyright 2020 Sportstroom Projecten B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening