Spectral Enterprise - Groeifinanciering
Spectral Enterprise - Groeifinanciering

Spectral Enterprise B.V.

Spectral Enterprise - Groeifinanciering

Dit project is succesvol gesloten
De €1.789.000 verbonden aan de financiering van de groei van de onderneming is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Spectral Enterprise B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€1.789.000
Streefbedrag
€1.789.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
7,01%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
woensdag 25 mei 2022 om 0:00
Spectral Enterprise B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De €1.789.000 verbonden aan de financiering van de groei van de onderneming, is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Spectral Enterprise B.V. met dit resultaat. 

 

Samenvatting
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Spectral Enterprise B.V.
Omvang: €1.789.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Rangorde: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Ingangsdatum: 25 april 2022

Rentevergoeding:

7,0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie;
Éénmalig 7,5% bonusrente, als op de Aflossingsdatum het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) in enig boekjaar voor 2027 €4.000.000 of meer is geweest.
Rentebetaling: Halfjaarlijks op de rentedatum
Looptijd: vijf jaar (60 maanden)
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in één keer geheel afgelost
Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Updates

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen? 

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan crowdfunding@spectral.energy
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl

 

© Copyright 2022 Spectral Enterprise B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening