Sosimple Solar - Portefeuille Zonnestroomsystemen (Junior Ronde 2)
Sosimple Solar - Portefeuille Zonnestroomsystemen (Junior Ronde 2)

SoSimple Solar Investment I B.V.

Sosimple Solar - Portefeuille Zonnestroomsystemen (Junior Ronde 2)

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €319.000 verbonden aan de aankoop, installatie en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sosimple Solar Investment I B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€319.000
Streefbedrag
€319.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
7,50%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
vrijdag 23 september 2022 om 0:00
 SoSimple Solar Investment I B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €319.000 verbonden aan de aankoop, installatie en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sosimple Solar Investment I B.V. met dit resultaat.

 

Samenvatting 
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Sosimple Solar Investment I B.V.
Hoofdsom: €319.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: Junior (achtergesteld)
Rentevergoeding: 7,5% op jaarbasis 
Ingangsdatum: 19 september 2022
Rentebetaling: Jaarlijks op de rentedatum 
Looptijd: 5 jaar (60 maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd volledig afgelost
Zekerheden: Geen zekerheden (achtergesteld)
Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan info@sosimplesolar.nl
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

© Copyright 2022 SoSimple Solar Investment I B.V. , de uitgevende instelling van de obligatielening