Sosimple Solar - Portefeuille Zonnestroomsystemen II
Sosimple Solar - Portefeuille Zonnestroomsystemen II

Sosimple Solar Investment I B.V.

Sosimple Solar - Portefeuille Zonnestroomsystemen II

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €803.000 voor de aankoop, installatie en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen op daken van MKB-ondernemingen in Zuid-Afrika is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sosimple Solar Investment I B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€803.000
Streefbedrag
€803.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
5,75%
Looptijd
120 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
vrijdag 31 juli 2020 om 0:00
Sosimple Solar Investment I B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €803.000 voor de aankoop, installatie en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen op daken van MKB-ondernemingen in Zuid-Afrika is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sosimple Solar Investment I B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Sosimple Solar Investment I B.V. geeft een senior obligatielening uit gedekt door inkomsten uit de verkoop van opgewekte zonne-energie. De obligatielening is verbonden aan de aankoop, installatie en exploitatie van de portefeuille zonnestroomsystemen die zijn/of worden geïnstalleerd bij MKB-ondernemingen in Zuid-Afrika.

  

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Sosimple Solar Investment I B.V.
Hoofdsom: €803.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties: 803 
Kenmerk lening: Senior (géén achterstelling)
Ingangsdatum: 17 augustus 2020
Looptijd: 10 jaar (120 maanden) vanaf de ingangsdatum
Rente: 5,75% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 17 augustus 2021
Aflossing: De obligatielening wordt, met uitzondering van het eerste jaar, gedurende de looptijd volledig afgelost
Effectief rendement: 5,29% / 5,15%
Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving. Investeerders die destijds hebben geïnvesteerd in de eerste uitgifte van SoSimple Solar Investment I B.V. betalen voor inschrijvingen totaal het bedrag waarvoor zij in de eerste uitgifte hebben geïnvesteerd 2,25% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving. 

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerstvolgende betaling staat gepland voor 17 augustus 2022.
  • Op 17 augustus 2021 is de eerste betaling overgemaakt aan obligatiehouders.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

  • Deze kunt u rechtstreeks stellen aan het management van de Uitgevende Instelling via  info@Sosimplesolar.nl

 

 

 

(c) Sosimple Solar Investment I B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

© Copyright 2020 Sosimple Solar Investment I B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening