Sosimple Solar - Portefeuille Zonnestroomsystemen
Sosimple Solar - Portefeuille Zonnestroomsystemen

Sosimple Solar Investment I B.V.

Sosimple Solar - Portefeuille Zonnestroomsystemen

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €500.000 voor de aankoop, installatie en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen op daken van MKB-ondernemingen in Zuid-Afrika is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sosimple Solar Investment I B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€500.000
Streefbedrag
€500.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
5,50%
Looptijd
30 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project afgelost
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
maandag 16 september 2019 om 0:00
Sosimple Solar Investment I B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is geheel afgelost 
De beoogde €500.000 voor de aankoop, installatie en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen op daken van MKB-ondernemingen in Zuid-Afrika is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sosimple Solar Investment I B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Sosimple Solar Investment I B.V. geeft een obligatielening uit gedekt door inkomsten uit de verkoop van opgewekte zonne-energie. De obligatielening is verbonden aan de aankoop, installatie en exploitatie van de portefeuille zonnestroomsystemen op daken van MKB-ondernemingen in Zuid-Afrika.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Sosimple Solar Investment I B.V.
Hoofdsom:     €500.000
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties:     500
Kenmerk lening: Senior (géén achterstelling)
Ingangsdatum: 1 september 2019
Rente: 5,5% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 1 maart 2020
Transactiekosten: Eenmalig 0,7% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 5,3%
Looptijd: 30 maanden (2,5 jaar)
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd gedeeltelijk (18%) afgelost, de resterende aflossing (82%) vindt plaats aan het einde van de looptijd middels herfinanciering

 

Laatste update (29 september 2021)

  • Sosimple Solar Investment I B.V. heeft deze lening op 17 augustus 2020 vervroegd afgelost. Op deze datum is de rente vanaf de meest recente rentebetaling tot 17 augustus 2020, en het openstaande bedrag van de lening aan investeerders overgemaakt.
  • Op 1 maart 2020 is de eerste rentebetaling overgemaakt aan obligatiehouders. Er zullen geen verdere rentebetalingen plaatsvinden.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

  • Deze kunt u rechtstreeks stellen aan het management van de Uitgevende Instelling via  info@Sosimplesolar.nl

 

© Copyright 2019 Sosimple Solar Investment I B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening