SoSimple Solar Investment - Portefeuille Zonnestroomsystemen (Ronde 4)
SoSimple Solar Investment - Portefeuille Zonnestroomsystemen (Ronde 4)

SoSimple Investment I B.V.

SoSimple Solar Investment - Portefeuille Zonnestroomsystemen (Ronde 4)

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €300.000 is verbonden aan de uitbreiding van de portefeuille zonnestroomsystemen geplaatst op de daken van MKB ondernemingen in Zuid Afrika en aan de herfinanciering van een deel van eerder ingebracht eigen vermogen.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sosimple Solar Investment I B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€300.000
Streefbedrag
€300.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
5,25%
Looptijd
120 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
donderdag 6 januari 2022 om 0:00
SoSimple Investment I B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €300.000 is verbonden aan de uitbreiding van de portefeuille zonnestroomsystemen geplaatst op de daken van MKB ondernemingen in Zuid Afrika en aan de herfinanciering van een deel van eerder ingebracht eigen vermogen. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sosimple Solar Investment I B.V. met dit resultaat.
 

Beschrijving van het project
Sosimple Solar Investment I B.V. geeft een achtergestelde obligatielening uit gedekt door de inkomsten uit de verkoop van opgewekte zonne-energie voor een periode van minimaal 10 jaar aan MKB ondernemingen in Zuid-Afrika waarbij de zonnestroomsystemen zijn geplaatst.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:    Sosimple Solar Investment I B.V.
Hoofdsom:     €300.000
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie
Aantal obligaties: 300
Kenmerk lening: Senior (géén achterstelling)
Ingangsdatum: 6 december 2021
Rente 5,25% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 1 januari 2023
Effectief rendement: 4,7% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 10 jaar (120 maanden) 
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd volledig afgelost

 

Updates

  • Obligatiehouders kunnen de status van de obligatielening terugvinden in het cliëntportaal van DuurzaamInvesteren;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

© Copyright 2022 SoSimple Investment I B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening