Sing Solar Power - Zonnestroomsysteem
Sing Solar Power - Zonnestroomsysteem

SingSolar Power Pte Ltd

Sing Solar Power - Zonnestroomsysteem

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €215.000 verbonden aan de exploitatie van een zonnestroomsysteem op het dak van een bedrijf in Singapore, is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sing Solar Power PTE LTD met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€215.000
Streefbedrag
€215.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
4,50%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
maandag 30 augustus 2021 om 0:00
SingSolar Power Pte Ltd

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €215.000 verbonden aan de exploitatie van een zonnestroomsysteem op het dak van een bedrijf in Singapore, is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sing Solar Power PTE LTD met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Sing Solar Power PTE LTD (de uitgevende instelling) beoogt middels de uitgifte van een senior obligatielening €215.000 op te halen voor het financieren van de bouw van het zonnestroomsysteem. 

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Sing Solar Power PTE LTD
Hoofdsom: €215.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties: 215
Kenmerk lening: Senior (géén achterstelling)
Ingangsdatum: 13 augustus 2021
Rente: 4,5% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Voor het eerst uitbetaald op 13 februari 2022
Transactiekosten: Eenmalig 1,5% (incl. BTW) over de hoofdsom
Effectief rendement: 3.9% op jaarbasis
Looptijd: 36 maanden (3 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing:

De obligatielening wordt gedurende de looptijd gedeeltelijk afgelost (ca. 25%). Het resterende bedrag (ca. 75%) wordt aan het einde van de looptijd in een keer geheel afgelost.

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerste rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 13 februari 2022.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

© Copyright 2021 SingSolar Power Pte Ltd, de uitgevende instelling van de obligatielening