PARKnCHARGE SPV5 B.V. - Portefeuille laadpleinen
PARKnCHARGE SPV5 B.V. - Portefeuille laadpleinen

PARKnCHARGE SPV5 B.V.

PARKnCHARGE SPV5 B.V. - Portefeuille laadpleinen

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €750.000 verbonden aan de aankoop en exploitatie een portefeuille van 160 laadpleinen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder PARKnCHARGE SPV5 B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€750.000
Streefbedrag
€750.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
4,50%
Looptijd
96 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project afgelost
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
zaterdag 25 september 2021 om 0:00
PARKnCHARGE SPV5 B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €750.000 verbonden aan de aankoop en exploitatie een portefeuille van 160 laadpleinen is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder PARKnCHARGE SPV5 B.V. met dit resultaat.
 

Beschrijving van het project
Voor de financiering van de aankoop en exploitatie van een portefeuille van 160 laadpleinen geeft PARKnCHARGE SPV5 B.V. een senior 4,5% obligatielening uit met een looptijd van 8 jaar. 

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: PARKnCHARGE SPV5 B.V.
Hoofdsom: Maximaal €750.000, minimaal €600.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (nominale waarde)
Aantal obligaties: 750
Kenmerk lening: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Ingangsdatum: 26 augustus 2021
Rente: 4,5% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Voor het eerst te betalen op 26 augustus 2022
Transactiekosten: Eénmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 3,8% op jaarbasis
Looptijd: 96 maanden (8 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Met uitzondering van het eerste jaar waarin geen aflossing wordt gedaan annuïtair, gedurende de looptijd
Zekerheden:

Eerste pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling
Eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling
 

 

Updates

  • Het project is succesvol afgerond en er vinden geen verdere aflossings- en rentebetalingen plaats;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

© Copyright 2021 PARKnCHARGE SPV5 B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening