PARKnCHARGE SPV4 B.V. - Portefeuille Laadpleinen
PARKnCHARGE SPV4 B.V. - Portefeuille Laadpleinen

PARKnCHARGE SPV4 B.V.

PARKnCHARGE SPV4 B.V. - Portefeuille Laadpleinen

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €800.000 verbonden aan een portefeuille van 168 laadpleinen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder PARKnCHARGE SPV4 B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€800.000
Streefbedrag
€800.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
96 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project afgelost
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
zaterdag 8 mei 2021 om 0:00
PARKnCHARGE SPV4 B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €800.000 verbonden aan een portefeuille van 168 laadpleinen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder PARKnCHARGE SPV4 B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
PARKnCHARGE SPV4 B.V. (de uitgevende instelling) geeft een senior obligatielening uit verbonden aan de exploitatie van een portefeuille van 168 laadpleinen.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: PARKnCHARGE SPV4 B.V.
Hoofdsom: Maximaal €800.000, minimaal €600.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (nominale waarde)
Aantal obligaties: 800
Kenmerk lening: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Ingangsdatum: 15 april 2021
Rente: 5,0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Voor het eerst te betalen op 15 april 2022
Transactiekosten: Eénmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 4,3% op jaarbasis
Looptijd: 96 maanden (8 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Met uitzondering van het eerste jaar waarin geen aflossing wordt gedaan annuïtair, gedurende de looptijd
Zekerheden:

Eerste pandrecht op de aandelen van de Uitgevende Instelling
Eerste pandrecht op de activa van de Uitgevende Instelling

 

Updates

  • Het project is succesvol afgerond en er vinden geen verdere aflossings- en rentebetalingen plaats;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

© Copyright 2021 PARKnCHARGE SPV4 B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening