PARKnCHARGE SPV1 - Portefeuille Laadpleinen
PARKnCHARGE SPV1 - Portefeuille Laadpleinen

PARKnCHARGE SPV1 B.V.

PARKnCHARGE SPV1 - Portefeuille Laadpleinen

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €1.500.000 verbonden aan de aankoop en exploitatie een portefeuille van 345 laadpleinen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder PARKnCHARGE SPV1 B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€1.500.000
Streefbedrag
€1.500.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
48 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project afgelost
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
vrijdag 4 maart 2022 om 0:00
PARKnCHARGE SPV1 B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €1.500.000 verbonden aan de aankoop en exploitatie een portefeuille van 345 laadpleinen is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder PARKnCHARGE SPV1 B.V. met dit resultaat.
 

Beschrijving van het project
Voor de financiering van de aankoop en exploitatie van een portefeuille van 345 laadpleinen geeft PARKnCHARGE SPV5 B.V. een senior 4,5% obligatielening uit met een looptijd van 4 jaar. 

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: PARKnCHARGE SPV1 B.V.
Hoofdsom: €1.500.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (nominale waarde)
Aantal obligaties: 1500
Kenmerk lening: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Ingangsdatum: 1 maart 2022
Rente: 4,5% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Voor het eerst te betalen op 1 maart 2023.
Transactiekosten: Eénmalig 1,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 4,6% op jaarbasis
Looptijd: 48 maanden (vier jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Met uitzondering van het eerste jaar waarin geen aflossing wordt gedaan vind aflossing gedeeltelijk annuïtair, gedurende de looptijd plaats. Aan het einde van de looptijd zal het restant (ca. 75%) middels een herfinanciering worden afgelost
Zekerheden:

Eerste pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling
Eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling
 

 

Updates

  • Het project is succesvol afgerond en er vinden geen verdere aflossings- en rentebetalingen plaats;

  • Een overzicht van de rente- en/of aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum;

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?
Deze kunt u rechtstreeks stellen aan het management van de uitgevende instelling via info@parkncharge.nl
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl

© Copyright 2022 PARKnCHARGE SPV1 B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening