OPCHARGE SPV1 - Portefeuille Laadpalen
OPCHARGE SPV1 - Portefeuille Laadpalen

OPCHARGE SPV1

OPCHARGE SPV1 - Portefeuille Laadpalen

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €750.000 verbonden aan een deel van de aankoop- en installatiekosten van een portefeuille van 200 laadpalen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder OPCHARGE SPV1 met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€750.000
Streefbedrag
€750.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
5,50%
Looptijd
96 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
vrijdag 13 augustus 2021 om 0:00
OPCHARGE SPV1

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €750.000 verbonden aan een deel van de aankoop- en installatiekosten van een portefeuille van 200 laadpalen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder OPCHARGE SPV1 met dit resultaat.

Beschrijving van het project
Oplaad.net facility B.V. met handelsnaam OPCHARGE SPV1 (de uitgevende instelling) geeft een senior obligatielening uit verbonden aan een deel van de aankoop- en installatiekosten van een portefeuille van 200 laadpalen. 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Oplaad.net facility B.V..
Hoofdsom: Maximaal €750.000, minimaal €500.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (nominale waarde)
Aantal obligaties: 750
Kenmerk lening: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Ingangsdatum: 23 juli 2021
Rente: 5,5% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Voor het eerst te betalen op 23 juli 2022
Transactiekosten: Eénmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 4,8% op jaarbasis
Looptijd: 96 maanden (8 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Met uitzondering van het eerste jaar waarin geen aflossing wordt gedaan annuïtair, gedurende de looptijd
Zekerheden:

Eerste pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling
Eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling
Eerste pandrecht op alle huidige en toekomstige vorderingen van de uitgevende instelling

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerste betaling staat gepland voor 23 juli 2022.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

© Copyright 2021 OPCHARGE SPV1, de uitgevende instelling van de obligatielening