MisterGreen - Obligatieprogramma Serie 4
MisterGreen - Obligatieprogramma Serie 4

MisterGreen Lease II B.V.

MisterGreen - Obligatieprogramma Serie 4

Dit project is succesvol gesloten
De €797.000 verbonden aan de financiering en exploitatie van een elektrisch wagenpark, is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder MisterGreen Lease II B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€797.000
Streefbedrag
€797.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
48 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
vrijdag 27 mei 2022 om 0:00
MisterGreen Lease II B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De €797.000 verbonden aan de financiering en exploitatie van een elektrisch wagenpark, is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder MisterGreen Lease II B.V. met dit resultaat.

 

Samenvatting
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum.

 

Belangrijkste kenmerken van de serie obligaties

Uitgevende instelling: MisterGreen Lease II B.V.
Hoofdsom: €797.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Kenmerken: Achtergesteld aan de bankfinanciering en overige crediteuren, pari passu aan de eerder uitgegeven obligatieleningen
Ingangsdatum: 27 mei 2022
Rentevergoeding: 5,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 48 maanden (4 jaren) 
Aflossing: Ineens aan het einde van de looptijd 
Transactiekosten: Eénmalig 1,2% (incl. BTW) over de hoofdsom

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het informatiememorandum;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprak van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen? 

Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan obligatie@mistergreen.nl

© Copyright 2022 MisterGreen Lease II B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening