International Solar Projects IV B.V. - Zonnestroomproject Solvay Chemie
International Solar Projects IV B.V. - Zonnestroomproject Solvay Chemie

International Solar Projects IV B.V.

International Solar Projects IV B.V. - Zonnestroomproject Solvay Chemie

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €100.000 voor de herfinanciering van een deel van de investeringskosten van zonnestroomproject Solvay Chemie is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder International Solar Projects IV B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€100.000
Streefbedrag
€100.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
4,01%
Looptijd
168 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
donderdag 25 februari 2021 om 0:00
International Solar Projects IV B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €100.000 voor de herfinanciering van een deel van de investeringskosten van zonnestroomproject Solvay Chemie is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder International Solar Projects IV B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
International Solar Projects IV B.V. geeft een achtergestelde obligatielening uit gedekt door inkomsten uit SDE-subsidie en de verkoop van de opgewekte elektriciteit en de daarbij behorende Garanties van Oorsprong (GVO’s) aan Greenchoice. De obligatielening is verbonden aan de herfinanciering van een deel van de investeringskosten van zonnestroomproject Solvay Chemie.

  

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: International Solar Projects IV B.V.
Omvang: €100.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Aantal Obligaties: 400
Kenmerk lening: Achtergesteld aan de projectfinanciering
Ingangsdatum: 29 januari 2021
Rente:

5,0% op jaarbasis voor Greenchoice klanten.
4,0% op jaarbasis voor alle andere obligatiehouders
Voor het eerst te betalen op 29 januari 2022

Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 4,7% voor Greenchoice klanten.
3,7% voor alle andere obligatiehouders
Looptijd: 168 maanden (14 jaar)
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd geheel afgelost

 

Updates

  • Het betaalschema is terug te vinden in het informatiememorandum en in het cliëntportaal;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

  • Download het Informatiememorandum.
  • © Copyright 2021 International Solar Projects IV B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening