HalloStroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV3)
HalloStroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV3)

HalloStroom Huur Zon III B.V.

HalloStroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV3)

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €500.000 voor de exploitatie van ca. 110 zonnestroomsystemen op daken van particuliere huiseigenaren is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HalloStroom Huur Zon III B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€500.000
Streefbedrag
€500.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
5,50%
Looptijd
24 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project afgelost
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
donderdag 14 september 2017 om 0:00
HalloStroom Huur Zon III B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €500.000 voor de exploitatie van ca. 110 zonnestroomsystemen op daken van particuliere huiseigenaren is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HalloStroom Huur Zon III B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
HalloStroom Huur Zon III B.V. geeft een obligatielening uit gedekt door de inkomsten uit huuropbrengsten van de portefeuille van ca. 110 zonnestroomsystemen. De zonnestroomsystemen zijn reeds allen verhuurd voor 10 jaar aan particuliere woningeigenaren.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: HalloStroom Huur Zon III B.V.
Hoofdsom: €500.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerken: Seniore positie (geen achterstelling)
Ingangsdatum: 21 augustus 2017
Rentevergoeding: 5,5% per jaar
Rentebetaling: Jaarlijks, voor het eerst te betalen op 21 augustus 2018
Looptijd: 24 maanden (2 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Ineens, aan het einde van de Looptijd
Zekerheden: Pandrechten op o.a. de activa (systemen) en huurcontracten
Transactiekosten: 0,7% van de nominale waarde
Effectief rendement: 5,1% rekening houdend met transactiekosten

 

Laatste update (24 september 2021)

  • HalloStroom heeft deze lening, samen met leningen uit andere SPV’s (1 t/m 7), op 9 augustus 2018 vervroegd afgelost. Op deze datum is de rente vanaf de meest recente rentebetaling tot 9 augustus 2018, en het openstaande bedrag van de lening aan investeerders overgemaakt.
  • Investeerders hebben op 3 augustus 2018 hierover bericht gehad van de uitgevende instelling.
  • Op 21 augustus 2018 is de eerste rentebetaling overgemaakt aan obligatiehouders.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

© Copyright 2017 HalloStroom Huur Zon III B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening