GIGA Storage B.V. - Groeifinanciering
GIGA Storage B.V. - Groeifinanciering

GIGA Storage B.V.

GIGA Storage B.V. - Groeifinanciering

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €1.950.000 verbonden aan de financiering van de ontwikkelingsfase van de onderneming is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder GIGA Storage B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€1.950.000
Streefbedrag
€1.950.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
6,00%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
donderdag 16 juni 2022 om 0:00
GIGA Storage B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €1.950.000 verbonden aan de financiering van de ontwikkelingsfase van de onderneming is succesvol gefinancierd. 
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder GIGA Storage B.V. met dit resultaat. 

 

Samenvatting
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: GIGA Storage B.V.
Omvang: €1.950.000
Nominale waarde: €500,- per obligatie 
Rangorde: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering, pari passu met de eerder uitgegeven obligatieleningen
Ingangsdatum: 16 mei 2022

Rentevergoeding:

6,0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatielening
Rentebetaling: Halfjaarlijks op de rentedatum
Looptijd: Vijf jaar (60 maanden) 
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in één keer geheel afgelost
Zekerheden: Aan obligatiehouders worden geen zekerheden verstrekt

 

Updates

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen? 

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan info@giga-storage.com
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl

© Copyright 2022 GIGA Storage B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening