Entoria Solar Assets Asia - Bouw van portefeuille Zonnestroomsystemen
Entoria Solar Assets Asia - Bouw van portefeuille Zonnestroomsystemen

Entoria Solar Assets Asia PTE LTD

Entoria Solar Assets Asia - Bouw van portefeuille Zonnestroomsystemen

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €2.726.000 die is verbonden aan de bouw en exploitatie van zonnestroomsystemen in Azië, is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Entoria Solar Assets Asia PTE LTD met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€2.726.000
Streefbedrag
€2.726.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
6,51%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
donderdag 30 december 2021 om 0:00
Entoria Solar Assets Asia PTE LTD

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €2.726.000 die is verbonden aan de bouw en exploitatie van zonnestroomsystemen in Azië, is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Entoria Solar Assets Asia PTE LTD met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Met de uitgifte van deze obligatielening heeft Entoria Solar Assets Asia PTE LTD, de uitgevende instelling, geld opgehaald ter financiering voor de bouw van de door haar reeds ontwikkelde en te ontwikkelen zonnestroomsystemen en deze langjarig te exploiteren. 

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Entoria Solar Assets Asia PTE LTD
Hoofdsom: €2.726.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 6,5% op jaarbasis 
Bonusrente: Wanneer aan de bonusvoorwaarden voldaan is (beschreven in het informatiememorandum) zal de uitgevende instelling aan het einde van de looptijd bonusrent uitkeren waardoor het gemiddelde netto rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder gelijk is aan 7,1%.
Rentebetaling: Halfjaarlijks, met uitzondering van het eerste halve jaar
Looptijd: 3 jaar
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer geheel afgelost middels een herfinanciering
Transactiekosten: Eenmalig 1,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Laatste update (27 januari 2022)

  • De eerste rentebetaling staat gepland voor 1 januari 2023.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

Ga direct naar

© Copyright 2021 Entoria Solar Assets Asia PTE LTD, de uitgevende instelling van de obligatielening