EFP Solutions B.V. - Zonnestroomsysteem
EFP Solutions B.V. - Zonnestroomsysteem

EFP Solutions B.V.

EFP Solutions B.V. - Zonnestroomsysteem

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €385.000 verbonden aan het financieren van de bouw van een zonnestroomsysteem op het dak van een bedrijf in Amsterdam, is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder EFP Solutions B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€385.000
Streefbedrag
€385.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
4,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
zaterdag 16 oktober 2021 om 0:00
EFP Solutions B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €385.000 verbonden aan het financieren van de bouw van een zonnestroomsysteem op het dak van een bedrijf in Amsterdam, is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder EFP Solutions B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
EFP Solutions B.V. (de uitgevende instelling) beoogt middels de uitgifte van een senior obligatielening €385.000 op te halen voor het financieren van de bouw van een zonnestroomsysteem op het dak van Struyk Verwo in Amsterdam.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: EFP Solutions B.V.
Hoofdsom: €385.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties: 385
Kenmerk lening: Senior (géén achterstelling)
Ingangsdatum: 22 september 2021
Rente: 4,0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Voor het eerst uitbetaald op 22 september 2022
Transactiekosten: Eenmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom
Effectief rendement: 3.6% op jaarbasis
Looptijd: 36 maanden (3 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerste rentebetaling staat gepland voor 22 september 2022.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

  • Deze kunt u rechtstreeks stellen aan het management van de Uitgevende Instelling via e-mail
  • Vragen aan DuurzaamInvesteren kunt u richten aan support@duurzaaminvesteren.nl.

 

© Copyright 2021 EFP Solutions B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening