De Zonneweihoek
De Zonneweihoek

Geova Weihoek B.V.

De Zonneweihoek

Dit project is succesvol gesloten De beoogde €300.000 voor de financiering van een deel van de bouwkosten en de exploitatie van zonnepark de Zonneweihoek is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Geova Weihoek B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€300.000
Streefbedrag
€300.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
180 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
dinsdag 23 juni 2020 om 0:00
Geova Weihoek B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten

De beoogde €300.000 voor de financiering van een deel van de bouwkosten en de exploitatie van zonnepark de Zonneweihoek is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Geova Weihoek B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project

Geova Weihoek B.V. geeft een obligatielening uit gedekt door de maandelijkse inkomsten uit hoofde van de verkoop van de opgewekte zonne-energie, de bijbehorende Garanties van Oorsprong (GvOs) aan Vandebron Energie B.V. en inkomsten uit de SDE+ subsidie. De obligatielening is verbonden aan de exploitatie van zonnepark de Zonneweihoek.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Geova Weihoek B.V.
Hoofdsom: €300.000
Nominale waarde: €500 per obligatie
Kenmerken: Achtergesteld aan de projectfinanciering
Ingangsdatum  01 juli 2020
Rentevergoeding: 5,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 180 maanden (15 jaar)
Aflossing: Gedurende de looptijd op basis van een annuïtair schema
Transactiekosten: Geen transactiekosten voor omwonenden
3,0% transactiekosten (incl. btw) voor overige Inschrijvers.

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De tweede rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 1 juli 2022.
  • Op 1 juli 2021 is de eerste rente- en aflossingsbetaling overgemaakt aan obligatiehouders.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.
     

Heeft u vragen?

© Copyright 2020 Geova Weihoek B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening