De Organic Nutrition Centre Installatie
De Organic Nutrition Centre Installatie

Organic Nutrition Centre B.V.

De Organic Nutrition Centre Installatie

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €3.175.000 verbonden aan de bouwkosten van de Organic Nutrition Centre Installatie gevestigd in Ysselsteyn, gemeente Venray is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Organic Nutrition Centre B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€3.175.000
Streefbedrag
€3.175.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
9,00%
Looptijd
61 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
zondag 2 mei 2021 om 0:00
Organic Nutrition Centre B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €3.175.000 verbonden aan de bouwkosten van de Organic Nutrion Centre Installatie gevestigd in Yesselsteyn, gemeente Venray is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Organic Nutrition Centre B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
De Uitgevende Instelling geeft een achtergestelde obligatielening uit verbonden aan de bouwkosten van de Organic Nutrition Centre Installatie. Het Organic Nutrition Centre bestaat uit twee hoofddelen, te weten een Biomassa Energie Centrale (‘BEC’) welke wordt gevoed met snoeihout en daarmee op een duurzame wijze elektriciteit, stoom en warmte produceert en een droogfaciliteit welke met de opgewekte elektriciteit en warmte champost droogt en perst tot champost-mestkorrels. De geproduceerde stoom wordt op haar beurt geleverd aan de aangrenzende champignonkwekerij. 

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Organic Nutrition Centre B.V.
Omvang: €3.175.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Aantal obligaties: 3.175
Kenmerk lening: Achtergesteld aan de projectfinanciering en parri passu aan de lening verstrekt door het Nationaal Groenfonds en van HoSt
Ingangsdatum 12 mei 2021
Rente: 9,0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Voor het eerst te betalen op 1 juni 2022
Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 8,3% op jaarbasis
Looptijd: ca. 5 jaar en 1 maand (61 maanden in totaal) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd wordt een deel (ca. 20%) afgelost uit operationele kasstromen, het resterende deel (ca. 80%) wordt aan het eind van de looptijd afgelost middels een herfinanciering
Zekerheden:
  • Tweederangs omnibus verpanding van alle rechten en vorderingen van de uitgevende instelling
  • Tweederangs pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling
  • Tweederangs hypotheekrecht op de grond

 

Updates:

  • Belangrijke update (15 september 2022): Als gevolg van een overschrijding van de begroting voor de bouw van installatie heeft de eerste rentebetaling niet plaatsgevonden. Ondanks de overschrijding loopt het project door en er is een hersteld betaalschema opgemaakt. Deze is terug te vinden in het cliëntportaal
  • Belangrijke update (24 augustus 2022): Update betreffende de eerste rentebetaling volgt;
  • Het betaalschema is terug te vinden in het cliëntportaal.

 

Heeft u vragen?

 

(c) Organic Nutrition Centre B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

© Copyright 2021 Organic Nutrition Centre B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening