Celsias Smart 1 B.V. - Portefeuille Duurzame Energiesystemen
Celsias Smart 1 B.V. - Portefeuille Duurzame Energiesystemen

Celsias Smart 1 B.V.

Celsias Smart 1 B.V. - Portefeuille Duurzame Energiesystemen

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €280.000 verbonden aan de installatie en exploitatie van een portefeuille duurzame energiesystemen geïnstalleerd in en op de energieneutrale smartwoningen in twee nieuwbouwprojecten, is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Celsias Smart 1 B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€280.000
Streefbedrag
€280.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
4,50%
Looptijd
24 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
zaterdag 4 september 2021 om 0:00
Celsias Smart 1 B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €280.000 verbonden aan de installatie en exploitatie van een portefeuille duurzame energiesystemen geïnstalleerd in en op de energieneutrale smartwoningen in twee nieuwbouwprojecten, is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Celsias Smart 1 B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Celsias Smart 1 B.V. (de uitgevende instelling) beoogt middels de uitgifte van een senior obligatielening €280.000 op te halen voor het financieren van de installatie en exploitatie van een portefeuille duurzame energiesystemen in en op de energieneutrale smartwoningen in twee nieuwbouwprojecten. 

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Celsias Smart 1 B.V.
Hoofdsom: €280.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties: 280
Kenmerk lening: Senior (géén achterstelling)
Ingangsdatum: 9 augustus 2021
Rente: 4,5% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Voor het eerst uitbetaald op 9 augustus 2022
Transactiekosten: Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom
Effectief rendement: 3.9% op jaarbasis
Looptijd: 24 maanden (2 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing:

De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerste rentebetaling staat gepland voor 9 augustus 2022.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

  • Download het Informatiememorandum.
  • Website: https://celsias.nl/
  • © Copyright 2021 Celsias Smart 1 B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening