Celsias Huizen 1 B.V. - Warmte Installatie
Celsias Huizen 1 B.V. - Warmte Installatie

Celsias Huizen 1 B.V.

Celsias Huizen 1 B.V. - Warmte Installatie

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €73.000 voor de financiering van de installatie en exploitatie van een warmte installatie geïnstalleerd in en op een nieuwbouw appartementencomplex in Huizen is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Celsias Huizen 1 B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€73.000
Streefbedrag
€73.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
4,00%
Looptijd
24 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project afgelost
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
donderdag 7 januari 2021 om 0:00
Celsias Huizen 1 B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €73.000 voor de financiering van de installatie en exploitatie van een warmte installatie geïnstalleerd in en op een nieuwbouw appartementencomplex in Huizen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Celsias Huizen 1 B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Celsias Huizen 1 B.V. geeft een obligatielening uit gedekt uit de inkomsten voortkomend uit een jaarlijkse vastrechtvergoeding en een variabele vergoeding per GJ betaald door de huurders van de woningcorporatie. Aan het einde van de looptijd beoogd de uitgevende instelling de obligatielening af te lossen door middel van een herfinanciering in de vorm van een langjarige bankfinanciering.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:  Celsias Huizen 1 B.V.
Hoofdsom:     €73.000
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie
Aantal obligaties: 73
Kenmerk lening: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Ingangsdatum: 7 december 2020
Rente:

4,0% op jaarbasis. Voor het eerst te betalen op 7 december 2021

Transactiekosten: Eenmalig 1,2% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 3,4% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 24 maanden (2 jaar)
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost.

 

Updates

  • Het project is succesvol afgerond en er vinden geen verdere aflossings- en rentebetalingen plaats; 
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

  • Download het Informatiememorandum.
  • © Copyright 2021 Celsias Huizen 1 B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening