BUAN water project B.V. - Waterzuiveringssysteem Botswana
BUAN water project B.V. - Waterzuiveringssysteem Botswana

BUAN water project B.V..

BUAN water project B.V. - Waterzuiveringssysteem Botswana

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €372.000 verbonden aan de financiering en realisatie van het Waterzuiveringssysteem is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder BUAN water project B.V. met dit resultaat.
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€372.000
Streefbedrag
€372.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
7,00%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
-
Inschrijving sluit op
woensdag 27 juli 2022 om 0:00
BUAN water project B.V..

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €372.000 verbonden aan de financiering en realisatie van het Waterzuiveringssysteem is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder BUAN water project B.V. met dit resultaat. 

 

Samenvatting
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: BUAN water project B.V.
Hoofdsom: €372.000
Nominale waarde: € 1.000 per obligatie
Kenmerken: Senior. De Obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering.
Rentevergoeding: 7,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Op halfjaarlijkse basis, telkens op de rentedatum
Ingangsdatum: 1 juli 2022
Looptijd: 5 jaar vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd op basis van een halfjaarlijks annuïtair schema

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan info@aaas.energy 
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

© Copyright 2022 BUAN water project B.V.., de uitgevende instelling van de obligatielening