Onze partners

DuurzaamInvesteren.nl werkt samen met een aantal strategische partners. Iedere partner draagt op zijn eigen manier bij aan ons platform en gezamenlijk stellen ze ons in staat om ons platform en onze dienstverlening op een professionele en toegankelijke manier vorm te geven. Wij stellen ze hieronder aan u voor.

 

 

Triodos Investment Management

 

 

Triodos Investment Management is wereldwijd actief in impact beleggen en bestaat uit Triodos Investment Management BV and Triodos Investment & Advisory Services BV, beiden een 100% dochtervennootschap van Triodos Bank NV. Ultimo 2016 voerde Triodos Investment Management het beheer over 9 beleggingsfondsen - die elk in een ander duurzaamheidsthema investeren volgens strikte duurzaamheidscriteria (SRI funds) - met een beheerd vermogen van EUR 3,3 miljard. Via de Triodos Sustainable Finance Foundation neemt Triodos Investment Management deel in ons platform. Naar website.

 

 

Charco & Dique

 

 

Charco & Dique is dé dienstverlener op het gebied van risk management en compliance in de financiële sector in Nederland. Charco & Dique vertaalt zijn ervaring als toezichthouder, accountant, compliance officer, risk manager en consultant naar pragmatische adviezen en oplossingen, waarmee wij onze dienstverlening professioneel en in lijn met de wettelijke kaders vormgeven. Naar website.

 

 

Kennedy Van der Laan

 

 

Kennedy Van der Laan behoort tot de top-20 van zelfstandige advocatenkantoren in Nederland. Kennedy Van der Laan staat ons bij op juridisch vlak, of het nu gaat om een eerlijke en begrijpelijke investeringsovereenkomst, of transparante algemene voorwaarden. Naar website.

 

 

Enviu

 

 

Enviu co-creëert en ontwikkelt social startups. De mensen van Enviu dagen zichzelf uit om grote sociale en milieuproblemen aan te pakken. Het einddoel is om impact te creëren voor grote groepen mensen, om zo hun leven te verbeteren. De aanpak om deze impact te creëren is: van probleem naar idee, en van idee naar start-up. Enviu is founding partner van ons platform. Naar website.

 

 

Dotcontrol

 

 

Dotcontrol is een groep van oer-rotterdamse internetbedrijven die hun klanten helpen hun digitale ambities op een “no hassle” manier te realiseren. Van vraagteken naar glimlach, dat is het streven. Dotcontrol bouwt en onderhoudt ons platform en helpt ons in het vormgeven van onze digitale dienstverlening. Naar website

DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 321
1016 EE Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.