De notaris controle bij DuurzaamInvesteren.nl, wat gebeurt daar precies?

Terug naar overzicht

Als een project het te financieren bedrag heeft opgehaald, volgt voorafgaand aan de sluiting ervan altijd een controle door de notaris. Dit duurt altijd enkele dagen, wat gebeurt hier precies?

De controle is een extra waarborg voor beleggers. Kort door de bocht: de notaris zorgt ervoor dat u de obligaties of certificaten (van aandelen) waar u in geïnvesteerd heeft ook echt krijgt. Het lijkt uiteraard vanzelfsprekend maar achter de schermen wordt er veel gedaan om het ook vanzelfsprekend te laten zijn. Onderstaand een toelichting.

Er zijn bij DuurzaamInvesteren.nl verschillende controlemechanismen die de belangen van beleggers (en aanbieders) waarborgen. De samenwerking met een notaris en het gebruik van een notariële derdengeldenrekening (zgn. een kwaliteitsrekening) speelt hierbij een belangrijke rol.

De derdengeldenrekening wordt uitsluitend beheerd door de notaris. DuurzaamInvesteren.nl heeft geen eigen toegang of inzagerechten in deze rekening. Dit principe wordt met een wat sjieker woord “vermogensscheiding” genoemd en zorgt ervoor dat de gelden van beleggers beschermd zijn tegen een “greep uit de kas”. Ook zijn de gelden op de rekening van de notaris gedekt door het depositogarantiestelsel, zoals uw spaargeld op uw bankrekening.

De notaris verschaft DuurzaamInvesteren.nl gedurende de inschrijvingsperiode informatie over de door investeerders gestorte gelden. Op haar beurt gebruikt DuurzaamInvesteren.nl deze informatie om de nodige “cliënt acceptatie” (KYC) procedures uit te voeren conform de vereisten van de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme' (Wwft).

Nadat het beoogde bedrag is geïnvesteerd door beleggers stuurt DuurzaamInvesteren.nl een uitgewerkte lijst naar het notariskantoor ter controle. De notaris voert dan haar eigen cliënt acceptatie procedure uit en controleert ook de voorwaarden waaronder de gelden doorgestort kunnen worden. Dit is de zogenaamde Opschortende Voorwaarde zoals aan beleggers gepresenteerd in de investeringsovereenkomst.

Als alles in orde is gaat de notaris over tot het opstellen van het obligatie- of aandeelhoudersregister. Aansluitend wordt het te investeren bedrag (de totale hoofdsom of investeringssom) doorgestort naar de aanbieder van het project (de Uitgevende Instelling) en worden de betaalde transactiekosten doorgestort naar de rekening van DuurzaamInvesteren.nl.

Dit controleproces neemt altijd enige dagen in beslag. U zou kunnen vermoeden dat hier best wat ‘dubbel werk’ gedaan wordt. Dat is inderdaad zo, maar dat is onvermijdelijk aangezien zowel de notaris (onder toezicht van Bureau Financieel Toezicht) en DuurzaamInvesteren.nl (onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten) elk hun verplichtingen hebben.

Tegelijkertijd dient de dubbele controle om uw belangen te waarborgen en het bij elke investering vanzelfsprekend te maken dat u zekerheid heeft dat u ook de obligaties of certificaten (van aandelen) krijgt waar u in geïnvesteerd heeft.

Twitter Feed

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe projecten? Registreer dan op ons platform.

REGISTREREN

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.