AFM nieuwsbrief over crowdfunding: de belangrijke punten

Terug naar overzicht

Eerder deze maand publiceerde de AFM een speciale nieuwsbrief over crowdfunding, met daarin aandacht voor zaken als toezicht, aanpassingen in het wettelijk kader, de uitkomsten van een consumentenonderzoek onder investeerders, en aangescherpte regels rond om de investeerderstoets.

In dit artikel geven wij een kort overzicht van de belangrijke punten, met onderaan de link naar de online versie van de nieuwsbrief op de website van de AFM.

Belangrijke punten:

  • Het is de strategie van de AFM om het toezicht op de crowdfunding mee te laten groeien met de omvang van de sector. Per 1 april 2016 gelden er daarom een aantal nieuwe regels, met name voor platformen die werken onder een ontheffing i.p.v. onder een vergunning;
  • Met medewerking van o.a. DuurzaamInvesteren.nl heeft de AFM een onderzoek onder 800 investeerders gedaan. Naar aanleiding van de uitkomsten wil de AFM met de sector in gesprek over 2 aandachtspunten: het begrip dat investeerders hebben van de risico’s van crowdfunding en het investeren van een verantwoord deel van het vermogen;
  • Investeerders op DuurzaamInvesteren kende hem al: de investeerderstoets (passendheidstoets). Deze toets wordt nu verplicht voor de hele sector en heeft 2 doelen: vaststellen of crowdfunding past bij de consument en de consument wijzen op de risico’s van crowdfunding;
  • Er zijn een aantal aanpassingen in wetgeving gerealiseerd, waarvan wat ons betreft de belangrijkste is de versterking van het ontheffingsregime voor opvorderbare gelden (artikel 4:3, lid 4, Wft). Hiermee worden er zwaardere eisen gesteld aan platformen die opereren onder een ontheffing, nog niet tot op het niveau van het eisenpakket dat geldt voor een crowdfundingplatform als het onze, dat opereert onder een AFM-vergunning, maar een goede stap in de richting;
  • Per 1 april worden er strengere eisen gesteld aan beleidsbepalers bij crowdfunding platformen die opereren onder een ontheffing. Niet ieder platform komt door de screening heen.

De volledige AFM-nieuwsbrief over crowdfunding vindt u hier.

Twitter Feed

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe projecten? Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.