Investeren in windenergie

Heeft u interesse in investeren en beleggen in windenergie?

Windenergie is een belangrijk bron van schone energie, sterker nog: zonder windenergie kan Nederland de energietransitie niet realiseren. Ondernemers of initiatiefnemers van windmolenparken kunnen voor (co-)financiering terecht op ons platform. Op DuurzaamInvesteren.nl kunnen particuliere beleggers investeren in deze windenergieprojecten. Burgerparticipatieprojecten creëren bijvoorbeeld extra draagvlak voor de bouw van windmolens. Zo profiteren o.a. omwonenden van het windpark ook financieel mee. Benieuwd in welke projecten u nog meer kunt investeren?  

BEKIJK ALLE PROJECTEN

 

Ontwikkelingen in de windenergie

De opwekking van energie is voor 73,8% afkomstig uit fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen zoals aardgas, olie en steenkool zijn niet onuitputtelijk. Daarnaast zorgen fossiele brandstoffen voor CO2 uitstoot. Om aan de klimaatdoelen te voldoen is een energietransitie noodzakelijk waarbij duurzame energiebronnen zoals windenergie fossiele brandstoffen vervangen. In 2050 moet windenergie voor 40% tot 50% voorzien in de elektriciteitsbehoefte in Nederland. Nu is dat nog 13%.  

Desalniettemin groeit de markt voor windenergie flink. De totale capaciteit aan Nederlandse windmolens was in 2021 7700 MW, een stijging van 16% ten opzichte van 2020 en dit is vooral te danken aan nieuwe windmolens op land. Ook steeg in 2021 het energieverbruik uit windmolens op zee met 71% ten opzichte van 2020, omdat Nederlandse windparken op zee het hele jaar operationeel zijn.    

 

Investeren en beleggen in windenergie via DuurzaamInvesteren.nl

Heeft u interesse in investeren in windenergie? Neem onderstaande stappen goed door en ga aan de slag: 

  • Lees goed alle voorwaarden en beoordeel of investeren via een online beleggingsplatform bij u past;
  • Kies in wat voor soort projecten u wilt investeren, voor welk bedrag en tegen welke voorwaarden;
  • Maak een account aan en beoordeel de aankondigingen;
  • Selecteer aanbiedingen en schrijf in. Hierna geldt een bedenk- en betaaltermijn van max. 14 dagen;
  • Ontvang rente en afschrijvingen. 

Bij DuurzaamInvesteren staat de eigen keuze centraal. DuurzaamInvesteerders bepalen zelf in welke projecten zij investeren en voor hoeveel. U kunt regelmatig investeren in duurzame projecten, zoals windenergieprojecten. Benieuwd naar openstaande projecten? Bekijk eens onze projectpagina.

BEKIJK ALLE PROJECTEN

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.