Beleggen via ons platform

EENVOUDIG INVESTEREN IN DUURZAME PROJECTEN

Op DuurzaamInvesteren.nl vindt u beleggingsmogelijkheden verbonden aan duurzame projecten en bedrijven. U investeert rechtstreeks in (certificaten van) aandelen of obligaties van deze projecten en ontvangt in ruil daarvoor dividend of rente. Het goede gevoel dat u duurzaam investeert is natuurlijk een hele mooie bonus!

Inschrijven gaat gemakkelijk en volledig online in 4 stappen. Bij het doen van een inschrijving begeleidt het systeem u stapsgewijs door het inschrijfproces. U kunt op elke gewenst moment het proces afbreken en ook 'per ongeluk' investeren is uitgesloten. De 4e stap in het proces is 'betalen'. U kunt kiezen uit betalen via iDEAL of een bankoverschrijving.

U kunt het investeringsproces te allen tijde annuleren. Let op: Als de betaling van de investering wordt geannuleerd, komt de investering automatisch te vervallen.

Als een aanbieder succesvol is in het financieren van zijn of haar project, dan ontvangt hij na controle van de notaris de gelden die zijn geïnvesteerd. Is de aanbieder niet succesvol, dan krijgen alle investeerders hun inleg terug.

Plaatje-hoe-het-werkt

 

Wanneer kunt u investeren

u kunt pas investeren als u zich heeft geregistreerd op ons platform en de passendheidstoets deel 1 (zie hieronder) succesvol heeft doorlopen. Als geregistreerde gebruiker van ons platform ontvangt u 48 uur voorafgaand aan de livegang van een aanbieding een aankondingingsmail met daarin een link naar de beschrijving van de aanbieding waarin u kunt investeren. Aanbiedingen gaan veelal op werkdagen 's ochtends om 10:00 live. De snelheid waarmee een project wordt volgeschreven kan variëren, van enkele minuten tot enkele dagen of weken. Dit ligt voornamelijk aan de interesse van beleggers.

 

De passendheidstoets (deel 1 en deel 2)

Als u zich registreert op ons platform dan vult u als onderdeel van deze registratie een passendheidstoets in de zogenaamde passendheidstoets deel 1. Deze ziet op de passendheid van onze dienstverlening en deze is voor één jaar geldig. U dient deze dus ieder jaar opnieuw in te vullen.

Als er een belangrijk verschil zit tussen uw begrip van onze dienstverlening en de daadwerkelijke diensten die wij leveren, dan zal de uitslag van de toets negatief zijn en kunt u op dat moment nog geen gebruik maken van ons platform. Dit is om een gebruik van ons platform en de bijbehorende dienstverlening onder de verkeerde voorstelling van zaken, en daarmee teleurstellingen of erger, te voorkomen.

Wanneer u wenst in te schrijven op een aanbieding dient u een tweede passendheidstoets in te vullen, de passendheidstoets deel 2. Deze ziet op de passendheid van de door u gewenste investering en hiermee wordt gecontroleerd of investeren in het project passend is.

Hier geldt dat als er een belangrijk verschil zit tussen uw begrip van de aanbieding waarop u inschrijft en de daadwerkelijke karakteristieken van de aanbieding, dan zal de uitslag van de toets negatief zijn en wordt de inschrijving op dat moment afgebroken. Dit is om een investering onder de verkeerde voorstelling van zaken, en daarmee teleurstellingen of erger, te voorkomen. Mocht u menen per abuis een fout te hebben gemaakt tijdens het invullen dan de passendheidstoets, dan kunt u een nieuwe inschrijving aanmaken en de toets opnieuw doorlopen.

 

Bedenktermijn van 14 dagen

Na het doen van een inschrijving heeft u altijd een bedenktermijn van 14 dagen om zonder opgaaf van reden uw inschrijving te annuleren. U ontvangt dan het gehele door u gestorte bedrag (inclusief transactiekosten) terug op uw rekening.

Tot slot is het van belang om te benadrukken dat u het door u te investeren bedrag stort op een notariële derdengeldenrekening. De bedragen die u in het kader van uw investering op deze rekening stort, vallen onder het depositogarantiestelsel. Voorts ziet de notaris toe op de transactie. Zo weet u zeker dat het investeringsproces transparant wordt afgerond.

 

Kosten

Als u inschrijft op een aanbieding, betaalt u eenmalige transactiekosten. Deze zijn een percentage van het bedrag waarvoor u inschrijft. Het percentage verschilt per aanbieding en varieert tussen 0% en 3%.

 

AFM-TOEZICHT. HOE ZIT HET PRECIES?

DuurzaamInvesteren.nl heeft een AFM vergunning als beleggingsonderneming en staat onder doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank (zie voor meer informatie de pagina over onze AFM-vergunning. Toch ziet u de AFM melding bovenaan de homepagina en de propositiepagina's? Kort gezegd gaat het hier om een wettelijke vereiste, maar dat leggen we graag kort aan u uit.

De passendheidstoets

De passendheidstoets heeft als doel beleggers te beschermen. Een goed begrip van de toets is dan ook zeer belangrijk.

Wij hebben daarom een aparte pagina met de inhoud van de toets opgenomen op onze website. Deze pagina is via onderstaand knop te benaderen.

Lees de toelichting

 

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.