Beheerst beloningsbeleid

Inleiding beloningsbeleid

DuurzaamInvesteren.nl heeft een beloningsbeleid op basis van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, dat geldt voor alle medewerkers van DuurzaamInvesteren.nl. Verder is voor medewerkers de Regeling Beheerst Beloningsbeleid 2017 van toepassing als zij het risicoprofiel van DuurzaamInvesteren.nl kunnen beïnvloeden en een variabele beloningen ontvangen. Deze laatste regeling geeft aanvullende eisen.

Het beloningsbeleid is er op gericht dat beloningen van medewerkers geen onwenselijke risico’s of gedragingen opleveren ten aanzien van de specifieke dienstverlening aan onze relaties en de betrouwbaarheid van DuurzaamInvesteren.nl.

 

Beloningen

DuurzaamInvesteren.nl keert aan alle medewerkers een vaste maandelijkse vergoeding uit die niet afhankelijk is van de doelstellingen.

DuurzaamInvesteren.nl keert in beginsel geen discretionaire variabele beloningen uit.

Duurzaamheidsaspecten maken geen onderdeel uit van het beloningsbeleid.

 

Besluitvorming inzake het beloningsbeleid

Het beloningsbeleid wordt opgesteld door de directie. Doordat DuurzaamInvesteren.nl een kleine onderneming is, wordt er geen remuneratiecommissie ingesteld. Ook hebben wij geen raad van commissarissen.

Wij maken gebruik van de adviesdiensten van Charco & Dique inzake ons beloningsbeleid.

 

Aanpassen beleid

Minimaal jaarlijks wordt het beloningsbeleid opnieuw bekeken om te zien of het beleid voldoet aan de eisen van de directie, de geldende wet-en regelgeving en de belangen van onze cliënten. Hierbij wordt bekeken of de vormen van beloning onwenselijk gedrag kunnen stimuleren en hoe het beloningsbeleid voorziet in passende maatregelen. Indien noodzakelijk kan de beoordeling vaker worden gedaan.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen?
Bel ons op 088-4321543 of mail ons.

Wij staan u graag te woord.

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.