Beheerst beloningsbeleid

Inleiding beloningsbeleid

Duurzaaminvesteren heeft een Beloningsbeleid op basis van Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, dit geldt voor alle medewerkers van Duurzaaminvesteren. Verder is voor medewerkers die het risicoprofiel van Duurzaaminvesteren kunnen beïnvloeden de Regeling Beheerst Beloningsbeleid 2014 van toepassing indien zij variabele beloningen ontvangen. Deze laatste regeling geeft aanvullende eisen.

Het beloningsbeleid is er op gericht dat beloningen van medewerkers geen onwenselijke risico’s of gedrag, opleveren ten aanzien van de specifieke dienstverlening aan onze relaties en de soliditeit van Duurzaaminvesteren.

 

Beloningen

Duurzaaminvesteren keert aan alle medewerkers een vaste maandelijkse vergoeding uit die niet afhankelijk is van doelstellingen.

Duurzaaminvesteren keert geen discretionaire variabele beloningen uit.

 

Besluitvorming inzake het beloningsbeleid

Het beloningsbeleid wordt opgesteld door de directie. Doordat Duurzaaminvesteren een kleine onderneming is wordt er geen remuneratiecommissie ingesteld, ook hebben wij geen Raad van Commissarissen.

Wij maken gebruik van de adviesdiensten van Charco & Dique inzake beloningsbeleid.

 

Aanpassen beleid

Minimaal jaarlijks wordt het beloningsbeleid opnieuw bekeken om te zien het beleid voldoet aan de eisen van de directie, de geldende wet-en regelgeving en de belangen van onze cliënten. Hierbij wordt bekeken of alle vormen van beloning onwenselijk gedrag kunnen stimuleren en hoe het beloningsbeleid voorziet in passende maatregelen. Indien noodzakelijk kan de beoordeling vaker worden gedaan.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen?
Bel ons op 088-4321543 of mail ons.

Wij staan u graag te woord.

DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 321
1016 EE Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.