Zonnepark Koudekerke

Zonnepark Koudekerke
Einddatum: 17 mei 2019 Minimaal te investeren bedrag: € 250

Zonnepark Koudekerke B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een achtergestelde 5,0% obligatielening met als zekerheid het tweede pandrecht/hypotheekrecht op alle activa en vorderingen van de uitgevende instelling.

De obligatielening heeft een looptijd van 15 jaar (180 maanden) en is verbonden aan de exploitatie van Zonnepark Koudekerke.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 440.000
Geïnvesteerd bedrag € 800.000
181%

Beschrijving

***Aanbieding exclusief voor leden van Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek U.A.***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €440.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

Voor de financiering van de bouw en exploitatie van Zonnepark Koudekerke geeft Zonnepark Koudekerke B.V. een achtergestelde 5,0% obligatielening uit met een looptijd van 15 jaar.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende Informatie Memorandum en AFM informatiedocument. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van beide documenten alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Verduurzaming Koudekerke/Dishoek
In de toekomstvisie Koudekerke/Dishoek is het voorzien in eigen energiebehoefte een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsambitie. Het bouwen van een zonnepark op de voormalige stortplaats aan de Braamweg biedt potentie om een groot deel van de lokale elektriciteitsbehoefte door middel van een zonnepark lokaal op te wekken. Het zonnepark zal een vermogen van ca. 3,6 MWp hebben en bestaan uit 10.163 panelen.

 

Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek U.A.
De Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek is opgericht als vervolg op de Dorpsvisie Koudekerke/Dishoek, die door de Dorpsraad en de Ondernemersvereniging in 2016 is opgesteld. In deze visie is het realiseren van een energieneutraal dorp in 2030 als een te bereiken doel gesteld. Er zijn diverse maatregelen/activiteiten genoemd die dat mogelijk moeten maken. Veel van die maatregelen/activiteiten kunnen individueel worden opgepakt, maar er liggen ook kansen en mogelijkheden om dat collectief (in samenwerking) te doen. Zoals bij de realisatie van een zonnepark op de oude stortplaats aan de Braamweg, waar voor zo’n 1.000 huishoudens stroom kan worden opgewekt. Om deze activiteit, maar ook toekomstige activiteiten organisatorisch vorm te geven is de coöperatie opgericht.

 

Inschrijven

Deze aanbieding is specifiek voor leden van de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek U.A.. Heeft u interesse om in te schrijven maar bent u nog geen lid van de cooöperatie? Schrijft u zich dan in als lid op de website van de cooöperatie. Het inschrijfformulier vindt u hier.

De uitgevende instelling staat overinschrijving toe. In geval van overinschrijving zal de coöperatie er via een nog vast te stellen toewijzingsmethode voor zorgen dat het toegewezen bedrag het maximum financieringsbedrag van €440.000 niet overschrijdt.

 

Waar investeer ik precies in?
De obligatielening is verbonden aan de bouw en exploitatie van Zonnepark Koudekerke B.V. De rente- en aflossingsverplichtingen onder de Obligatielening worden gedekt door de maandelijkse inkomsten uit hoofde van de verkoop van de opgewekte zonne-energie, de bijbehorende Garanties van Oorsprong en inkomsten uit de SDE+ subsidie.

 • Zonnepark Koudekerke bestaat uit 10.163 panelen geplaatst in een zuid opstelling;
 • Het zonnepark zal per jaar ca. 3.400.000 kWh aan ‘groene stroom’ opwekken, genoeg om 1.000 gezinnen van stroom te voorzien;
 • Het zonnepark is zo ontwikkeld dat de impact op het landschap en zichtbaarheid minimaal zal zijn;
 • British Solar Renewables zal het zonnepark ‘turn key’ opleveren;
 • De technische levensduur van het Zonnepark is tenminste 25 jaar;
 • Vandebron neemt zowel de energie als de Garanties van Oorsprong (GVOs) af.

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Zonnepark Koudekerke B.V.
Hoofdsom: €440.000
Nominale waarde: €250 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerken: Achtergesteld op Bankfinanciering, ‘pari passu’ mogelijke lening Zeeuwind
Rentevergoeding: 5,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Op jaarbasis, telkens op de rentedatum
Looptijd: 15 jaar vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de Looptijd op basis van een annuïtair schema per jaar
Transactiekosten: Geen
Betaling van de inschrijving: Bij dit project is sprake van uitgestelde betaling. Betaling van de inschrijving vindt pas plaats ná toewijzing van obligaties door de uitgevende instelling.

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €250;
 • Iedere Obligatie biedt een rente van 5,0% op jaarbasis over de Hoofdsom.;
 • Gedurende de Looptijd wordt ook een deel van de Hoofdsom afgelost op basis van een annuïtair schema. Jaarlijks ontvangt u dus zowel rente als een deel van de Hoofdsom terug;
 • Aan het einde van de Looptijd is de Obligatie afgelost en heeft u in totaal €356,85 ontvangen;
 • Uw gemiddelde effectieve rendement is 5,0% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan investeringen zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de bouw en installatie van Zonnepark Koudekerke, waaronder lagere elektriciteitsprijzen en/of GVO prijzen, tegenvallende zonnestraling en wantbetaling door energie-afnemende partij;
 • Risico’s verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico’s, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten, interpretatie verschillen met betrekking tot en niet nakomen van contract en overeenkomsten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen*.

* Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de project op het platform. De aanbieder van het project is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina, het door hem geplaatste project en voor de naleving van uit de obligatielening voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Zonnepark Koudekerke B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

Zonnepark Koudekerke B.V.
Zonnepark: 3.6 MWp / 10.163 zonnepanelen (ca. 3.400.000 kWh)
Status: Klaar om te bouwen
Voorwaarden voor uitgifte: Tweede pandrecht / hypotheekrecht gevestigd.
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@zeeuwind.nl
DuurzaamInvesteren maakt gebruik van cookies DuurzaamInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van DuurzaamInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.