Trio Investment (Arinna B.V.) - Acquisitie grond en glastuinbouw zonnestroomsystemen

Trio Investment (Arinna B.V.) - Acquisitie grond en glastuinbouw zonnestroomsystemen
Einddatum: 01 september 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €1.440.000 verbonden aan de financiering van de aankoop van grond en glastuinbouw opstal en om het dak geschikt te maken voor PV-systemen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Arinna B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 1.440.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.440.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten 
De beoogde €1.440.000 verbonden aan de financiering van de aankoop van grond en glastuinbouw opstal en om het dak geschikt te maken voor PV-systemen is succesvol gefinancierd.  
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Arinna B.V. met dit resultaat.  

 

Samenvatting 
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Arinna B.V.
Obligatielening: €1.440.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 5,5% op jaarbasis 
Ingangsdatum: 15 augustus 2022
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald, telkens op de rente- en aflossingsdatum.
Looptijd: 3 jaar 
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost middels een herfinanciering
Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de stichting ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

  • Het eerste hypotheekrecht op de grond en opstal;
  • Het eerste pandrecht op alle (toekomstige vorderingen) van uitgevende instelling; en
  • Het eerste pandrecht op alle overige activa van de uitgevende instelling; 

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan greenbonds@trioinvest.nl 
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

Aanbieder

Arinna B.V.
Doel van de obligatielening:

Het financieren van de aankoop van grond en glastuinbouw opstal en om het dak geschikt te maken voor PV-systemen

Status: Benodigde vergunningen en SDE subsidie verkregen. Netaansluiting zeker gesteld
Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €1.100.000 in de obligatielening geinvesteerd wordt
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: greenbonds@trioinvest.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.