Sosimple Solar Investment - portefeuille zonnestroomsystemen (ronde 6)

Sosimple Solar Investment - portefeuille zonnestroomsystemen (ronde 6)
Einddatum: 08 augustus 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €500.000 verbonden aan de aankoop, installatie en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen geplaatst op de daken van MKB ondernemingen in Zuid-Afrika is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sosimple Solar Investment I B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 6,00%
Streefbedrag € 500.000
Geïnvesteerd bedrag € 500.000
100%

Beschrijving

DIt project is succesvol gesloten
De beoogde €500.000 verbonden aan de aankoop, installatie en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen geplaatst op de daken van MKB ondernemingen in Zuid-Afrika is succesvol gefinancierd.  
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sosimple Solar Investment I B.V. met dit resultaat. 

 

Samenvatting
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Sosimple Solar Investment I B.V.
Hoofdsom: €500.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 6% op jaarbasis
Rentebetaling: Jaarlijks op de rentedatum
Ingangsdatum: 15 juli 2022
Looptijd: 5 jaar (60 maanden)vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd volledig afgelost
Zekerheden: Een zekerheidsrecht op alle (toekomstige) vorderingen van de uitgevende instelling;
Een zekerheidsrecht op de portefeuille zonnestroomsystemen;
Een instaprecht op de beheerscontracten van de zonnestroomsystemen.

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan info@Sosimplesolar.nl
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

Aanbieder

Sosimple Solar Investment - Portefeuille zonnestroomsystemen (ronde 6)
Portefeuille: 20 reeds geinstalleerde zonnestroomsystemen en 5-10 nieuwe zonnestroomsystemen die geinstalleerd zullen worden met de opbrengst van de obligatielening.
Status: Systemen worden geplaatst op daken van klanten voor een periode van minimaal 10 jaar.
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €150.000.
 
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@Sosimplesolar.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.