Windpark Binnenhaven - Toegewezen

Windpark Binnenhaven - Toegewezen
Einddatum: 30 mei 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Dit project is succesvol gesloten
De €1.498.500 verbonden aan de herfinanciering van een deel van de investeringskosten in Windpark Binnenhaven is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Windpark Cluster B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 4,50% - 5,00%
Streefbedrag € 1.498.500
Geïnvesteerd bedrag € 1.498.500
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten

De €1.498.500 verbonden aan de herfinanciering van een deel van de investeringskosten in Windpark Binnenhaven is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Windpark Cluster B.V. met dit resultaat.


Beschrijving van het project

Windpark Cluster B.V. (de uitgevende instelling) geeft een achtergestelde obligatielening met een looptijd van ca. 10 jaar en 6 maanden uit ter hoogte van €1.498.500 met een rente van 4,5% op jaarbasis. Omwonenden die vallen binnen de 1e kring hebben recht op een bonusrente van 0,5% voor een totale rente van 5,0% op jaarbasis.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Windpark Cluster B.V.
Omvang: €1.498.500
Nominale waarde: €500 per obligatie
Rangorde: Achtergesteld aan de projectfinanciering
Rentevergoeding:

4,5% op jaarbasis.

Omwonenden die vallen binnen de 1e kring hebben recht op een bonusrente van 0,5% voor een totale rente van 5,0% op jaarbasis.

Rentebetaling: Jaarlijks telkens achteraf op de rente- en aflossingsdatum
Ingangsdatum: 6 januari 2022
Looptijd: ca. 10 jaar en 6 maanden
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd geheel volgens een annuïtair schema afgelost

 

Updates

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?

Deze kunt u rechtstreeks stellen aan het management van de Uitgevende Instelling via participatie@e-connection.nl
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl

Media

Er zijn geen media documenten gevonden

Aanbieder

Windpark Binnehaven - Toegewezen

Naam: Windpark Cluster B.V.

Doel: Omwonenden de mogelijkheid te bieden om te participeren in de exploitatie van Windpark Binnenhaven en het herfinancieren van een deel van de investeringskosten in het windpark
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €300.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatiememorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Postcodes 1e kring en 2e kring Download Postcodelijst 1e kring en 2e kring
Stel uw vraag: Email

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.