Celsias Hilversum 1 B.V. - Portefeuille Duurzame energiesystemen

Celsias Hilversum 1 B.V. - Portefeuille Duurzame energiesystemen
Einddatum: 17 januari 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €1.220.000 is verbonden aan aan de installatie en exploitatie van een portefeuille duurzame energiesystemen geïnstalleerd in en op een nieuwbouwproject in Hilversum, is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Celsias Hilversum 1 B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 4,50%
Streefbedrag € 1.220.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.220.000
100%

Beschrijving

 

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €1.220.000 is verbonden aan aan de installatie en exploitatie van een portefeuille duurzame energiesystemen geïnstalleerd in en op een nieuwbouwproject in Hilversum, is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Celsias Hilversum 1 B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Celsias Hilversum 1 B.V. geeft een senior obligatielening verbonden aan de installatie en exploitatie van 157 duurzame energiesystemen in een nieuwbouwproject in Hilversum. De renteverplichtingen aan obligatiehouders worden gedekt uit de inkomsten voortkomend uit een jaarlijkse vastrechtvergoeding en een variabele vergoeding per GJ betaald door de huurders van de appartementen.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Celsias Hilversum 1 B.V.
Omvang: €1.220.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Aantal obligaties: 1.220
Kenmerk lening: Senior obligatielening
Ingangsdatum 27 december 2021
Rente:

4.5% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie. Voor het eerst te betalen op 27 december 2022

Transactiekosten: Eenmalig 1,80% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 3,9% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 36 maanden (3 jaar)
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost

 

Laatste update (26 januari 2022)

  • De eerste rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 27 december 2022.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?
U kan uw vraag rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling via m.barnhoorn@celsias.nl
Vragen aan DuurzaamInvesteren kunt u stellen via support@duurzaaminvesteren.nl

 

Aanbieder

Celsias Hilversum 1 B.V.
Portefeuille Duurzame Energiesystemen Een centrale WKO installatie, 157 slimme GJ meters en een installatie die elektriciteit levert aan de WKO installatie bestaande uit onder andere zonnepanelen
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: m.barnhoorn@celsias.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.