HalloStroom Markt en Klant B.V. - Groeifinanciering II

HalloStroom Markt en Klant B.V. - Groeifinanciering II
Einddatum: 03 januari 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €2.000.000 verbonden aan de financiering van de installatie van verkochte systemen en groei van het bedrijf, is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HalloStroom Markt en Klant B.V..

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 2.000.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.000.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €2.000.000 verbonden aan de financiering van de installatie van verkochte systemen en groei van het bedrijf, is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HalloStroom Markt en Klant B.V..

 

Beschrijving van het project
Met de uitgifte van deze senior obligatielening heeft HalloStroom Markt en Klant B.V., de uitgevende instelling, geld opgehaald ter financiering van de versnelde installatie van de verkochte systemen, marketing (meer media inkopen) en aan de organisatie (mensen en IT).

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: HalloStroom Markt en Klant B.V.
Hoofdsom: €2.000.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties: 2000
Rangorde: Senior obligatielening, gelijk in rang met de reeds uitgegeven obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Ingangsdatum: 17 december 2021
Rente: 5,0% op jaarbasis
Transactiekosten: Eennmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 4,21% op jaarbasis
Looptijd: 5 jaar (60 maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De obligatielening wordt vanaf jaar 1 jaarlijks afgelost

 

Laatste update (18 januari 2022)

  • De eerste rentebetaling staat gepland voor 17 december 2022.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

HalloStroom Markt en Klant B.V.
Doel: Verkochte systemen versneld te installeren, aan marketing (meer media inkopen) en aan de organisatie (mensen en IT). 
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €1.200.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd.
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: email de aanbieder
Website: www.hallostroom.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.