EFP Solutions B.V. - Zonnestroomsysteem

EFP Solutions B.V. - Zonnestroomsysteem
Einddatum: 16 oktober 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €385.000 verbonden aan het financieren van de bouw van een zonnestroomsysteem op het dak van een bedrijf in Amsterdam, is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder EFP Solutions B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 4,00%
Streefbedrag € 385.000
Geïnvesteerd bedrag € 385.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €385.000 verbonden aan het financieren van de bouw van een zonnestroomsysteem op het dak van een bedrijf in Amsterdam, is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder EFP Solutions B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
EFP Solutions B.V. (de uitgevende instelling) beoogt middels de uitgifte van een senior obligatielening €385.000 op te halen voor het financieren van de bouw van een zonnestroomsysteem op het dak van Struyk Verwo in Amsterdam.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: EFP Solutions B.V.
Hoofdsom: €385.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties: 385
Kenmerk lening: Senior (géén achterstelling)
Ingangsdatum: 22 september 2021
Rente: 4,0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Voor het eerst uitbetaald op 22 september 2022
Transactiekosten: Eenmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom
Effectief rendement: 3.6% op jaarbasis
Looptijd: 36 maanden (3 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerste rentebetaling staat gepland voor 22 september 2022.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

  • Deze kunt u rechtstreeks stellen aan het management van de Uitgevende Instelling via e-mail
  • Vragen aan DuurzaamInvesteren kunt u richten aan support@duurzaaminvesteren.nl.

 

Aanbieder

EFP Solutions B.V.
Doel: De financiering van een deel van de installatiekosten van zonnestroomsysteem Struyk Verwo in Amsterdam. 
Status: Het zonnestroomsysteem Struyk Verwo wordt naar verwachting opgeleverd in november 2021.
Voorwaarden Obligatielening: Dat voor minimaal €350.000 is geïnvesteerd in de obligatielening.
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie-voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: e-mail

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.